Julebrev 2021 fra brann- og redningssjefen

Vi er i ferd med å legge et nok et krevende år bak oss. Igjen er det pandemi som er overskriften, og som preger hverdagen vår på de fleste områder. Som samfunn har vi flere ganger trodd at vi har hatt smittesituasjonen under kontroll. Imidlertid har det vist seg at pandemien er mer seig og utholdende enn en skulle tro. Dette begynner å bli et betydelig samfunnsproblem, hvor noen yrkesgrupper er på bristepunktet hva gjelder arbeidsbelastning, mens andre igjen ikke får lov til å jobbe. Hver på sin måte er dette krevende. Det er en påkjenning å bli kjørt for hardt over tid, like fullt som det er svært demotiverende for yrkesgrupper ikke å få lov å ta del i arbeidslivet. «Lediggang er roten til alt ondt» er det et ordtak som sier. Jeg mener bestemt at det er noe i dette. Å føle seg verdsatt og til nytte i samfunnet tror jeg er svært viktig del av den enkeltes liv. I motsatt fall vil det gå ut over menneskers psykiske helse. Det er krevende å akseptere at vi enda ikke er ferdig med pandemien, like fullt som det er utfordrende for arbeidsmiljøet. Jeg håper inderlig vi snarlig ser mer positive smittekurver. Det fortjener vi nå.

Regionen vår har også måtte håndtere tragedien på Ask. Skredet er omtalt som den største naturkatastrofen i moderne tid. Hendelsen har preget oss i hele år, og har satt varige spor i vår holdning til det usannsynlige. Som jeg har skrevet tidligere, er det de virkelige hendelsene som er vår eksamensbesvarelse i kvalitet og oppdragshåndtering. Tilbakemeldingene folkene våre har fått for sin innsats på Ask er ubetinget positive. Mannskapene våre bidro til å redde liv, og til å sikre at de pårørende fikk en grav å gå til. Dette gjorde de i samvirke med en hel rekke andre fagmiljøer og etater. Det kollektive fungerte etter hensikten på Gjerdrum, noe som også fremheves i den nasjonale evalueringsrapporten. For dette er redningsmannskapene på Gjerdrum nominert til «årets navn» i VG. Dette er en fortjent anerkjennelse for innsatsen som ble lagt ned på Ask.

Brannstasjoner

Selv om pandemien og hendelsen på Ask i stor grad har tatt beslag i mye oppmerksomhet, har året også vært travelt av andre grunner. Vi har åpnet ny brannstasjon på Løken. Den første salva på Lystadmoen er sprengt og det synlige beviset på at vi er i gang med byggingen av ny stasjon på Lystadmoen er et faktum. Nittedal kommune har kjøpt ny tomt for brannstasjon, med et estimat på innflytning om ca. 4 år. Vi er i dialog med Aurskog-Høland kommune om omfattende ombygging på eksisterende brannstasjon på Bjørkelangen, og vi har endelig fått et hensiktsmessig lokale for vår virksomhet på Rømskog. Ekstra gledelig er det at ny stasjon på Sørumsand blir en stasjon som huser både forebyggende og beredskapsmessige kapasiteter. Alle disse bygningsmessige prosessene er tunge, tidkrevende og omfattende som bidrar til å bedre beredskapen i distriktet vårt, samt å skape bedre forutsetninger for å innfri HMS-krav.

Gjerdrum inn i NRBR

Gjerdrum kommune er fremdeles en deltager i brannsamarbeidet på Øvre Romerike, men vil enten i løpet av 2022 eller januar 2023, bli en del av oss. Vi er glad for denne beslutningen, særlig fordi det da gir oss en bedre mulighet til å samkjøre den forebyggende og operative aktiviteten. Vi gleder oss til samarbeidet med Gjerdrum kommune, og lover at vi skal omdanne lokal forventing til god forebyggende og operativ kvalitet.

Styrkning av grunnbemanningen

I representantskapsmøtet nå på tampen av året er det en fast innarbeidet praksis med håndteringen av neste års budsjett. Styrets innstilling til budsjett ble tatt til følge, noe som blant annet resulterte i en styrkning av grunnbemanningen både på operativ og forebyggende avdeling. I tillegg får vi ytterligere personellressurser på forebyggende og feier som følge av Gjerdrums inntreden i brannsamarbeidet. Vi gjør store investeringer i ny kjøretøypark, samt foretar tunge innkjøp som følge av hendelsen på Ask. Vi fikk også gjennomslag for vår lønnsplan, hvor behovet for å beholde kritisk kompetanse ble fremhevet. Dette er gledelig av flere grunner, ikke minst fordi vi i større grad har mulighet til å sikre personellkvalitet i alle deler av vår virksomhet. Det er også viktig å sikre attraktivitet i markedet, og i så måte bidrar dette tiltaket til at vi står mer robust i møtet med en hard konkurranse fra andre aktører. I forbindelse med prosessen rundt budsjett- og økonomiplanen ønsker jeg å rette oppmerksomhet til våre eiere, og deres velvillighet til å prioritere vårt samfunnsoppdrag. Uten tillit og anerkjennelse fra dem vil veien til en god lokal forankret beredskap være betydelig lengre. Jeg takker derfor våre eiere for samarbeidet i året som har gått, og lover at de også i de påfølgende årene skal få den tjenesten som innbyggere i våre kommuner forventer og fortjener.

 

Med ønske om en fredfull julehøytid og et riktig godt nytt år.

Hilsen Arne Stadheim