Aksjon boligbrann

Aksjon boligbrann er en nasjonal kampanjen som foregår hvert år i begynnelsen av desember. Målet med kampanjen er trygge hjem til jul. Vi fokuserer på røykvarslere, slokkemidler, rømningsveier og trygg adferd.

Lurer du på noe rundt kampanjen: ta kontakt med informasjonsrådgiver Linda Stuvland på linda.Stuvland@nrbr.no

Så godt som alle norske brannvesen er med på aksjonen. NRBR bruker kampanjen til å nå frem til utvalgte målgrupper. Vi har blant annet samarbeidet med hjemmesykepleien og hjemmetjenesten i Lørenskog kommune og Skedsmo kommune, Skedsmo asylmottak og flyktningetjenesten i flere av våre kommuner.