Brannvesenets julekalender

Nedre Romerike brann- og redningsvesen har siden 2005 vært sentrale i utformingen av førjulskampanjen Brannvesenets julekalender. Det finnes mange julekalendere, men ingen er viktigere enn Brannvesenets julekalender, for den kan redde liv og verdier.

For ytterligere informasjon om prosjektet ta gjerne kontakt med informasjonsrådgiver Linda Stuvland på linda.Stuvland@nrbr.no

Se årets Brannvesenets julekalender her!

Stor utbredelse

I 2005 var bare en håndfull brannvesen på Østlandet med på det som den gang var et prosjekt. Siden den gang har kampanjen vokst og i 2015 får elever på barneskoler i 72 kommuner – fra Ofoten i nord til Arendal i sør – besøk av sitt lokale brannvesen før jul. Vi underviser barna i brannvern og deler ut Brannvesenets julekalender. Nedre Romerike brann- og redningsvesen underviser elever på sjette trinn på 47 av skolene i sine 8 kommuner i 2015. Også brannvesenet på Øvre Romerike er med på kampanjen.

I styringsgruppa for Brannvesenets julekalender 2015 sitter Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS og Asker og Bærum brannvesen IKS. Det er vi som lager kampanjen som andre brannvesen kan være med på. I 2015 er hele 24 brannvesen med på undervisningskampanjen.

Årets viktigste julekalender er Brannvesenets julekalender 2015

Brannfarlig advent og romjul

Det går med mye tid når så mange barn skal ha undervisning. Hvorfor setter så mange brannvesen av ressurser til dette? Dessverre er advent og jul den tid på året da mange opplever brann i hjemmet sitt. I den travle og kalde førjulstiden fyrer vi mye i peis og ovn, vi lager mer mat enn vanlig, vi pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter. Brannsikkerheten hjemme er selvfølgelig de voksnes ansvar, men brannvesenet er mye i kontakt med barn og vet at de er flinke holdningsambassadører i hus og hjem. Ofte vet barn best – og mest! I hvert fall med hjelp fra Brannvesenets julekalender!

Brannvesenets julekalender er på nett

Tidligere år besto den fysiske kalenderen av spennende brannrelaterte bilder med en forebyggende tekst per dato, eller en historie med brannrelatert innhold. Både Supermann og mystiske handlinger i skogen har vært utgangspunkt for den brannforebyggende kampanjen. I 2015 prøver vi på med en julekalender bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner eleven en nettadresse til dagens luke i en tilhørende nettkalender. Bak lukene i Brannvesenetsjulekalender.no ligger filmsnutter fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler om brannforebygging. Lukene åpnes først på riktig dato. Hver dag er det spennende konkurranser og premier.  Alle kan sende inn svar, men vinnere trekkes kun blant de elevene som har deltatt i brannvesenets julekalenderundervisning i 2015.