Brannvesenets julekalender 2016

I ukene frem mot 1. desember skal vi besøke alle barneskoler i våre kommuner. 2 200 elever på sjette trinn får undervisning i grunnleggende brannvern før de får utdelt årets viktigste adventskalender.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) skal i november undervise så godt som alle elever på sjette trinn i våre 8 kommuner i grunnleggende brannvern og dele ut Brannvesenets julekalender.

 

Barna hjelper brannvesenet å trygge julen!

I mange år har NRBR brukt ukene frem mot desember til å besøke barneskolene og fortelle om julens viktigste budskap: hvordan få en trygg og brannfri jul. I år skal vi besøke ca 2 200 elever på 51 skoler i kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Sørum, Fet, Aurskog-Høland og Rømskog.

 

Fra Alta i nord til Kristiansand i sør

Men vi er ikke alene om denne viktige førjulskampanjen. I år er 26 brannvesen med på Brannvesenets julekalender. Barneskoler i til sammen 80 kommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør får dermed delta i det vi mener er den aller viktigste julekalenderen.

 

Farligst hjemme

Det er dessverre ikke uten grunn at så mange brannvesen setter av store deler av november til å besøke skolene i sine områder. De fleste branner oppstår i boliger og vi står nå foran en travel og kald adventstid: Vi fyrer i peis og ovn, lager mer mat enn vanlig, pynter med stearinlys og overbelaster det elektriske anlegget med julelys i alle varianter

 

Filmer fra hele landet

Årets julekalender er bygget opp på tradisjonelt vis med luker som skal åpnes hver dag. Bak hver luke finner barna en nettadresse til dagens luke i den tilhørende nettkalenderen (www.brannvesenetsjulekalender.no). Bak lukene i nettkalenderen ligger konkurranser, oppgaver og filmsnutter. Filminnslagene er fra brannvesen og barn fra ulike steder i Norge, og alle innslag handler selvfølgelig om brannforebygging.

 

Barn gode ambassadører

Brannvesenet ønsker å presisere at det er de voksnes ansvar å passe på at slokkemiddel og røykvarslere er på plass og at brannfarlig pynt og dekorasjon ikke blir brukt. Men brannvesenet er mye i kontakt med barn ellers i året og har god erfaring med denne målgruppen som holdningsambassadører i hus og hjem.