Brannvesenets julekalender 2021

Brannvesenets julekalender har i mange år vært en kjent, populær og effektiv førjulskampanje som retter seg mot elever på barneskolen og lærer dem grunnleggende brannvern. Her finner brannvesen informasjon om førjulskampanjen Brannvesenets julekalender 2021 og påmeldingslenke.

Alle brannvesen i Norge kan melde seg på førjulskampanjen Brannvesenets julekalender. Informasjonen som du finner her, er myntet på brannvesen. Er du en privatperson, må du kontakte ditt lokale brannvesen for å finne ut av om de skal være med på kampanjen.

Brannvesen som ønsker å melde seg på Brannvesenets julekalender 2021, finner påmeldingsskjemaet her: http://www.brannvesenetsjulekalender.no/Bestillingsskjema-Brannvesen

Frist for påmelding er 1. mai.

Hva er Brannvesenets julekalender?

Brannvesenets julekalender er en forebyggende undervisningskampanje som gjør at barna på egenhånd lærer seg brannforebygging – lenge etter at vi har forlatt klasserommet. Vi vet at barn liker å lære av andre barn. Derfor er lokale barn en viktig bestanddel i kalenderen. I tillegg til det forebyggende perspektivet, skaper Brannvesenets julekalender nærhet til det lokale brannvesen, både ved at vi er i klasserommet og at flere av oss er representert i selve kalenderen.

Kampanjen er tredelt:

 • Et undervisningsopplegg som det lokale brannvesen bruker på skolene (4., 5. og/eller 6. trinn) i slutten av november.
 • En tradisjonell julekalender på papir i A4-størrelse med 24 luker
 • En digital nettkalender med premier.

Papirkalenderen henviser til nettkalenderen hvor det hver dag er konkurranser og filmer. Hver dag trekkes det en vinner blant de elevene som har deltatt på dagens oppgave. Vi har en fin tilleggspremie på julaften. I januar blir det også trukket vinnere av en eksklusiv hovedpremie. Vi vet at premiene i stor grad er en pådriver for at barna tar konkurransene og lærer seg brannvernrådene – i flere uker etter vårt besøk på skolene. Hvert år mottar vi over 50 000 svar fra engasjerte barn i hele landet.

Du kan ta en titt på fjorårets nettkalender her: http://www.brannvesenetsjulekalender.no/ Det er fremdeles mulig å åpne lukene slik at du ser hva slags filmer, premier og konkurranser vi hadde i fjor. Det vil være tilnærmet likt i 2021, men med noe oppdatert innhold – så langt smittesituasjonen tillater det!

Siden Brannvesenets julekalender fikk støtte fra Det store brannløftet i 2017, har vi hatt mulighet til å la alle brannvesen delta på kampanjen gratis. Nå begynner beholdningen av midler minke og for at prisen for deltakelse skal holdes lav i årene i de de neste årene, ser vi oss nødt til å ta kr. 5 per kalender som dere bestiller.

Dette får ditt brannvesen hvis du melder dere på kampanjen:

 • Papirkalender og nettkalender
 • Elever som har fått undervisning av ditt brannvesen og sender inn svar, er med på trekningen av premier (se bak lukene i nettkalenderen for 2020 for eksempler på premier). Slik forebygger vi i flere uker etter at vi har forlatt klasserommet!
 • Ferdig undervisningsopplegg til bruk på skolene
 • Mulighet til få tilsendt oversikt over svarene fra ditt område, i tilfelle du ønsker å trekke ut en ekstra vinner og gjøre noe lokalt (f.eks. besøk på brannstasjonen)
 • Profilering gjennom muligheten til å bidra med film eller annet stoff fra ditt brannvesen eller en lokal skole, til bruk i nettkalenderen
 • Administrativ og praktisk oppfølging, for eksempel pressemelding, råd til undervisning, mediaplan, elektronisk evaluering til skolene m.m.
 • Logo til ditt brannvesen i nettkalenderen

Les mer om hvordan det var i 2020 her: http://www.brannvesenetsjulekalender.no/Om-kalenderen

Undervisningen

Undervisningsopplegget varer cirka en klassetime og består av både powerpoint og film med tilhørende spørsmål til elevene. Vi mener at det er best at brannvesenet fysisk får undervist på skolene, men vi vet jo ikke hvordan situasjonen vil bli i november. I 2020 varierte smitten veldig fra kommune til kommune: Mange brannvesen gjennomførte uten problemer skolebesøk, andre underviste på Zoom/Teams, men andre igjen hadde kreative løsninger. Vi skal komme med forslag til hvordan dette kan gjennomføres til høsten, hvis det igjen blir aktuelt.

Det er flere måter å gjennomføre skoleundervisningen på når verden er normal. Her er noen tips:

 • Hos oss i NRBR underviser vi ikke klassevis hvis skolen har mer enn én klasse på trinnet. Vi slår klassene sammen (inntil cirka 50 elever) og underviser dem i en gymsal, samlingssal eller liknende. Det fungerer best å få elevene ut av klasserommet og pultene for det blir mindre fikling av det.
 • På grendeskoler med få elever, tilbyr vi skolen at to trinn kan være med på undervisningen.
 • Vi har noen områder i NRBR hvor det er lang reisevei til skolene. Da legger vi opp en reiserute slik at vi rekker tre skoler på samme dag.
 • Kanskje det er mest praktisk for noen av dere at klassene kommer til brannstasjonen?
 • Vi bruker feierpersonell og tilsynspersonell til undervisningen. Andre brannvesen bruker vaktlaget, enten når de er på vakt eller på overtid.
 • Noen IKS-er har valgt ut noen kommuner som de underviser, deretter rullerer de dette neste år.

Lurer du på noe? Send en epost til linda.stuvland@nrbr.no