Invitasjon til femåringene i Sørum, Fet, Nittedal, Aurskog-Høland og Rælingen

Barnehagene i disse kommunene har nå mottatt invitasjon fra oss til å bli med på vår Femåringskampanje. Fristen for å svare er 9. mars.

NRBR har en brannforebyggende kampanje («Femåringskampanjen») for de eldste barna i barnehagene  og de ansatte som er ansvarlige denne aldersgruppen. I 2018 vil barnehager som er registrert som særskilt brannobjekt i kommunene Nittedal, Sørum, Aurskog-Høland, Fet og Rælingen få invitasjon til å være med. Invitasjonen er sendt ut fra kommunene.

De barnehagene som melder seg på kampanjen forplikter seg til å følge undervisningsopplegget om brannvett “Eldar og Vanja” eller annet alderstilpasset pedagogisk opplegg for 5-åringene i løpet av barnehageåret. Som premie får 5-åringene besøke brannstasjonen i sin kommune på en avtalt tid i rett før sommerferien. Da blir det eget opplegg med oppgaver og aktiviteter for dem der. Denne datoen blir avtalt med barnehagen tidlig på året.

Her melder barnehagene seg på:

Sørum kommune

Fet kommune

Rælingen kommune

Nittedal kommune

Aurskog-Høland kommune