Invitasjon til femåringene i Nittedal, Lørenskog og Skedsmo

Barnehagene i disse kommunene har nå mottatt invitasjon fra oss til å bli med på vår Femåringskampanje og besøke brannstasjonen! Fristen for å svare er 11. mars.

NRBR har en brannforebyggende kampanje («Femåringskampanjen») for de eldste barna i barnehagene  og de ansatte som er ansvarlige denne aldersgruppen. I 2019 vil barnehager som er registrert som særskilt brannobjekt i kommunene Nittedal, Skedsmo og Lørenskog få invitasjon til å være med. Invitasjonen er sendt ut fra kommunene.

De barnehagene som melder seg på kampanjen forplikter seg til å følge et undervisningsopplegg om brannvett, for eksempel Bjørnis eller annet alderstilpasset pedagogisk opplegg for 5-åringene i løpet av våren. Som premie får 5-åringene besøke brannstasjonen i sin kommune på en avtalt tid i rett før sommerferien. Da blir det eget opplegg med oppgaver og aktiviteter for dem der. Denne datoen blir avtalt med barnehagen tidlig på året.

Her melder barnehagene seg på:

Barnehager i Lørenskog og Skedsmo

Barnehager i Nittedal