Kartlegging av brannsikkerheten i kulturminner

 

Kartlegging av brannsikkerheten i kulturminner

 • Har du fått brev om at vi ønsker å risikovurdere brannsikkerheten i bygget ditt? Brannvesenet har plikt til å kartlegge risikoen for brann i kulturhistoriske og materielle verdier og resultatet av risikovurderingen skal danne grunnlag for vårt fremtidige brannforebyggende arbeid.

  Vi ber deg derfor om å fylle inn opplysningene i skjemaet under og trykk på «send inn» når du er ferdig. Når vi har mottatt og gjennomgått opplysningene vil du få en tilbakemelding fra oss med informasjon om brannsikkerheten i bygget ditt og hvilke tiltak vi mener kan være hensiktsmessig å prioritere for å unngå/begrense en eventuell brann. Ytterligere informasjon om risikovurdering finner du i veiledning til forskrift om brannforebygging (§ 14). NB For at vår kartlegging skal bli korrekt, må du fylle inn ett skjema per verneverdig bygg på eiendommen.
 • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
 • NB du må fylle inn ett skjema per verneverdig bygg på eiendommen.
 • Skriv årstallet (cirka) eller "vet ikke" i feltet under.
 • Skriv ja/nei i feltet under. Hvis ja, til hva?
 • Hvis nei – hva var den tidligere bruken?
 • Med fyringsanlegg mener vi peis, vedovn og annet ildsted, og skorstein/pipe. Skriv ja/nei i feltet under. Hvis ja - beskriv feilen.
 • Skriv ja, nei eller vet ikke i feltet under. Hvis ja - beskriv
 • Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – hvilken type.
 • Med branntekniske installasjoner mener vi røykvarslere, brannalarmanlegg, brannslokningsapparater, brannslanger og annet utstyr.
 • Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – hvilen type?
 • Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – når og hva er oppgradert?
 • Skriv ja eller nei i feltet under. Hvis ja – hvilket stoff, mengde og hvor?
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.