Koronavirus og smittefare

Følg med på tiltakene vi iverksetter som følge av koronaviruset og smittefaren her.

28. mai 2020

PM NRBR mot normalisering 28. mai 2020

7. mai 2020

En hilsen fra brann- og redningssjef Arne Stadheim

23. april 2020

En hilsen fra brann- og redningssjef Arne Stadheim

6.april 2020

Pressemelding om at feieren begynner å feie skorsteiner igjen etter påske:

Nå kommer feieren – men hold avstand!

23. mars 2020

Pressemelding Øst 110-region 23. mars 2020

17. mars 2020

Pressemelding tiltak bistandsoppdrag17. mars 2020

Hovedpunkt i pressemeldingen er: I normalsituasjon rykker brannvesenet rutinemessig ut for å bistå politi og helse under ulike typer oppdrag. Eksempelvis bistår brannvesenet hvis folk må bæres eller løftes. I situasjonen vi nå står i, fokuserer alle nødetatene på sine primæroppgaver, og i dag har brannvesenene i vår regionen besluttet at vi ikke skal rykke ut til slike bistandsoppdrag.

I tillegg har vi en viktig melding til publikum som vi har delt på Facebook og hjemmeside:

Det er unormale tider på mange måter! Den snøfattige vinteren har ført til at gress- og skogbrannfaren har kommet tidligere enn det pleier på våre kanter av landet.

DERFOR MÅ DU IKKE TENNE BÅL ELLER BRENNE BRÅTE NÅ!

Selv om det ordinære bålforbudet først trer i kraft 15. april, må du NÅ la være å tenne bål eller brenne bråte. Dette skal du SPESIELT gjøre fordi ALLE nå må hjelpe brannvesenet med å unngå unødvendige utrykninger!

I likhet med andre bedrifter og organisasjoner, er vi noen færre på vakt i disse tider. I tillegg må vi gjøre alt for å unngå nettopp DEN utrykningen som smitter vaktlaget vårt. Hvis vår operativ avdeling skulle få mange sykdomstilfeller slik at vi blir få på vakt, blir beredskapen i området vårt svært svekket, og dette må vi gjøre alt for å unngå.

Branner som nå oppstår vil bli vurdert opp mot forebyggende forskriftens §3 Generelle krav til aktsomhet og vil eventuelt bli politianmeldt.

 

16. mars 2020

Pressemelding pandemi 16. mars

15. mars 2020

Tiltak iverksatt 15. mars 2020

12. mars 2020

Pressemelding tiltak pandemi 12. mars

Tiltak iverksatt 12. mars 2020

Hovedpunkter:

  • NRBR setter stab
  • Vi følger råd og retningslinjer fra myndighetene og vil nå stoppe alle former for feiing og tilsyn. Så godt som alle ansatte skal fra og med i dag ha hjemmekontor, så sant ikke brann- og redningssjefen mener korte møter er tilrådelig. Operativ avdeling vil fysisk bli atskilt fra alle andre ansatte på våre stasjoner.

 

11. mars 2020:

Pressemelding Tiltak pandemi

Tiltak iverksatt 11. mars 2020

Hovedpunkter:

Etter de siste rådene fra myndighetene har vi dag gått til ytterligere tiltak. Slik vil publikum og våre samarbeidspartnere merke dette:

  • vi vil ikke motta besøk av publikum på våre brannstasjoner
  • vi vil ikke gå tilsyn i boliger
  • andre typer tilsyn vil bli redusert etter vurdering
  • større møter, seminarer og kurs blir avlyst
  • ikke-akutte bistandsoppdrag til politi og helse vil ikke bli prioritert

Publikum kan henvende seg til oss med sine spørsmål på telefon eller aller helst på skjema som ligger øverst i menyen på hjemmesiden. NRBR følger rådene fra myndighetene fortløpende. Endringer av tiltakene som har innvirkning på publikum, vil bli formidlet på www.nrbr.no, Facebook eller direkte til de berørte.