Møt oss på Byfesten i Lillestrøm

NRBR er på plass i Lillestrøm under Byfesten fredag og lørdag denne uken. Begge dager cirka klokka 12 – 14.

Brannvesenet kommer på Byfesten med viktig budskap: Bry deg før det brenner

Denne helgen kan publikum treffe Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) på Byfesten i Lillestrøm. Der håper vi å treffe barn og voksne som vil hjelpe oss med å bedre brannsikkerheten hos de eldre. Eldre har nemlig 4-5 ganger høyere risiko for å omkomme i brann enn den øvrige befolkningen. 

Oppfordring til pårørende

Budskapet vårt er «Bry deg før det brenner». Vi som driver med brannforebygging er helt avhengige av at pårørende hjelper til med brannvernet hos hjemmeboende eldre.  Ønsket er at det å sjekke brannsikkerheten hos bestemor og bestefar blir en familieaktivitet. 

 Det viktig at alle som har aldrende foreldre og besteforeldre, er litt årvåkne med tanke på de typiske brannfellene i hjemmet når man er på besøk. Sjekk komfyrbruk, levende lys, fyring, el-apparater og el-anlegg. Test røykvarsleren, og bytt batteri om nødvendig. Sørg for at det blir montert komfyrvakt. Legg til rette for rask og sikker rømning i tilfelle brann. Dette er ikke vanskelig, og trenger ikke ta lang tid.

Premie til barna

Kampanjen vår har Brannbamsen Bjørnis som frontfigur. Vi håper derfor å få barna med på laget. Det er ikke lett å si nei til barn som ber foreldrene om å sjekke røykvarsleren hos bestemor og bestefar. De som møter oss på Byfesten vil få en sjekkliste som de skal bruke når de sjekker brannsikkerheten hos besteforeldrene  – og barna som lover å hjelpe oss får en premie!

 Det er brannvesenet sammen med Brannvernforeningen, Bjørnisprosjektet og KLP som i juni gjennomfører denne informasjonskampanjen for å bevisstgjøre pårørende av hjemmeboende eldre om enkle tiltak de kan gjøre for sine nære eldre.