Nå kommer feieren – men hold avstand!

Etter påske begynner vi å feie skorsteiner i våre kommuner igjen. Vi har tatt en vurdering av smitterisikoen og satt inn ekstra tiltak for å beskytte både oss selv og publikum. Husstandene som får besøk av feieren, vil bli varslet i god tid, på SMS eller oppringt på telefon. Følgende pressemelding ble sendt ut i dag:

Lørenskog, 6. april 2020

PRESSEMELDING

Nå kommer feieren – men hold avstand!

Etter påske begynner Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) å feie skorsteiner i sine kommuner igjen. Vi har tatt en vurdering av smitterisikoen og satt inn ekstra tiltak for å beskytte både oss selv og publikum.

Husstandene som får besøk av feieren, vil bli varslet i god tid, på SMS eller oppringt på telefon.

Pandemien stoppet feiingen

Vår feierseksjon har ikke hatt mulighet til å utføre sine vanlige arbeidsoppgaver med feiing og boligtilsyn på flere uker. Grunnen til dette var både å unngå eventuelt å smitte publikum, men også for å unngå smitte på våre ansatte. Våre feiere deler lokaler og vaskemuligheter med vår operative avdeling, og det var viktig for oss særlig å verne vaktlagene mot mulig smitte.

Smittevernstiltak

Men NRBR har nå funnet løsninger som ivaretar alles sikkerhet. Blant annet vil vi komme kjørende i to biler, slik at vårt feierteam unngår å sitte tett på hverandre. På grunn av smittefare vil heller ikke feierne gå inn i boligen. I boliger hvor det er nødvendig å feie fra loftet, vil feiingen bli utsatt til etter at pandemien er over. Feieren vil heller ikke gå inn i boligen for å ta ut sot. Derfor ber vi om at eier/bruker selv sørger for å fjerne soten. Feieren vil bruke egen stige for å komme opp på taket, og som alltid vil feieren ha med seg legitimasjon.

Dette vil feieren gjøre fremover

Feieren vil:

  • Utføre feiingen fra tak
  • Vurdere behov for feiing, det vil si at feieren kontrollerer sotmengde og fyringsmønster for å finne behovet for feiing. Feiing utføres etter behov og minimum hvert 6 år.
  • Informerer eier/bruker om generell brannsikkerhet og tilstand på taksikring, og den delen av skorsteinen som er over tak
  • Sende rapport til eier der feieren vurderer sikkerheten på tak som uforsvarlig eller det er forhold på skorsteinen som vurderes som en fare for brannsikkerheten.

 

Vi ber publikum respektere våre smitteverntiltak og hjelpe feieren slik at det holdes nødvendig avstand. Vi ønsker også å ha en avstand til kjæledyr, og ber om at hund og lignende holdes forsvarlig innendørs.