Noen branner er store, andre er små. Men de fleste er store for de berørte.

De fleste som hører ordet «husbrann», tenker på et nedbrent hus. Men det er ikke alltid slik. Noen branner er store, men de fleste brannene er heldigvis små.

Men også små branner kan være en voldsom hendelse for dem det gjelder. Selv om alt gikk bra, sitter man ofte igjen med tanker om hvor ille det kunne ha gått, kanskje lurer de på om de har gjort noe feil og om brannen kunne ha vært unngått. Kanskje de har blitt vekket på natten av røykvarsleren og opplever det som veldig dramatisk. Man har barn i huset. Det er sirener og store brannbiler. Kanskje det kommer ambulanse og politi. Man blir redd. Kanskje man føler seg utrygg hjemme etterpå. Får vansker med å sove.Frode har vært utrykningsleder i mange år og har vært på mange branner og ulykker. Han sier: «Folk opplever branner og ulykker forskjellige. Noen har det tøft mens andre kanskje gjemmer seg litt bak en fasade. Men det viktigste er at brannvesenet er der for å hjelpe. Så trenger du hjelp fordi du er redd eller har noen spørsmål er det bare å komme til oss å si fra. Vi prøver alltid å fange opp om noen trenger hjelp dit hvor vi kommer.»

 

I etterkant av brannen kommer ansatte fra vår forebyggende avdeling. I utgangspunktet skal disse evaluere hendelsen slik at vi kan bruke informasjonen til å forebygge en gjentakelse. Men vi har oppdaget at de som har hatt brann hjemme setter pris på at vi kommer. Glenn, Roger og Tore fra evalueringsgruppa, sier: «Ofte møter vi folk som er fortvilte, forvirret og redde. Brannbiler, politi, ambulanse har dratt, og de sitter igjen med skader på hjemmet sitt. Da kan det være greit at vi kommer og tar en prat. Ved større hendelser hender det vi avtaler besøk på nærmeste brannstasjon.»

Det var i 2016 at NRBR opprettet en gruppe bestående av ansatte i forebyggende avdeling som utreder branner som har hatt eller kunne fått alvorlige konsekvenser for liv, helse, miljø eller materielle verdier. Til å begynne med var det mest større hendelser som ble evaluert, men i ettertid ser vi at vi kan lære vel så mye av de små brannene. Og som nevnt: vårt besøk kan ha en utilsiktet virkning ved at de som har opplevd brann møter noen som kan svare på spørsmål og vise omsorg også etter at røyken bokstavelig har lagt seg.

 

Opprettelsen av vår evalueringsgruppe er i henhold til forskrift om brannforebygging § 19 og § 20, som sier at brannvesenet skal innhente og formidle kunnskap om:

• Hvordan branner starter og sprer seg

• Kjennetegn ved personer som omkommer eller skades i brann

• Kjennetegn ved byggverk og bygningsmiljø som blir involvert i branner

• Hvilke forebyggende og beredskapsmessige tiltak som påvirker forløpet og utfallet av branner.

 

Hensikten med en evaluering er å oppnå læring, og et formål kan være å finne ut hvordan og hvorfor brannen utviklet seg, og hvilke konsekvenser den fikk. Hvilke tiltak virket, og hvilke virket ikke etter hensikten.