Nøkkelboksservice

NRBRs avtale med Keylink AS for utførelse av nøkkelboksservice opphører desember 2021.  Alle kunder i NRBRs område skal ha fått utført årets service før avtaleslutt. Eventuelle spørsmål videre henviser vi til Keylink AS på telefon 66 77 93 01.

NRBRs avtale med Keylink AS for utførelse av nøkkelboksservice opphører desember 2021.  Alle kunder i NRBRs område skal ha fått utført årets service før avtaleslutt. Eventuelle spørsmål videre henviser vi til Keylink AS på telefon 66 77 93 01.