Novemberhilsen fra brann- og redningssjefen

Vi skriver nå slutten av november, og den tidlige førjulstiden står praktisk talt for tur. Førjulstiden for oss i NRBR betyr gjennomføring av siste styremøtet i år og det obligatoriske desember-møtet med representantskapet.

Budsjettet vårt vedtas på dette møtet, og det er derfor et viktig og spennende møte for oss. I år som for de to forrige budsjettår har vi fokus på bemanning og robusthet, operativ struktur, treffsikkert forebyggende arbeid og ikke minst, en stolt og attraktiv arbeidsplass. Vi har velfunderte og gode refleksjoner for hva som er viktig for vår drift og utvikling, og jeg har også denne gangen stor tro på at innstillingen vår blir tatt til følge.

Vi kommer heller ikke i dette nyhetsbrevet unna smitteverntiltakene våre. Disse er omfattende og inngripende, og tærer på både humør, arbeidsmiljø og tålmodighet. Dessverre er alternativet langt verre. Vi er på rødt nivå, og der kommer vi trolig til å bli værende en stund fremover, kanskje godt inn i 2021. Til tross for en krevende hverdag og periode er det likevel lyspunkt i nyhetsbildet. Vaksinekandidatene står på rekke og rad for å bli godkjent, og en vaksinasjon kan tenkes kommer i gang så tidlig som i januar neste år. Det var det ingen som turte å håpe på i våres, når viruset slo ut en hel verden, og en normal prosess for utvikling av vaksiner ble anslått til å vare i flere år. Det har gått betydelig raskere med korona-vaksinen, og da gjenstår det bare å se hvor vi havner i køen for yrkesgrupper. Jeg tror kanskje ikke det skilles mellom roller innenfor samme samfunnsfunksjon, men om de gjør det er det opplagt at våre operative ressurser prioriteres først.

Til slutt ønsker jeg å nevne en gladsak knyttet til RVR-tjenesten vår. Restverdiredning (RVR) er et samarbeid mellom brannvesenet og forsikringsnæringen om å redde mest mulig av gjenverdiene etter branner, vannlekkasjer eller andre skader. Vi disponerer i dag en bil til dette formålet, men det er ingen tvil om denne er langt over moden for utskifting. Finans Norge har akseptert ønsket og behovet, og kjøper inn et nytt kjøretøy som blir levert på vårparten til neste år. Bestillingen er allerede levert. Forutsettingen er at vi drifter denne sammen med Øvre Romerike brann og redning (ØRB), og at vi har et felles RVR dekningsområde på Romerike. Veien videre skal nå formes blant annet gjennom en arbeidsgruppe av medlemmer fra våre to brannvesen.