NRBR legger ned staben som ble satt i forbindelse med pandemien

Ledelsen i NRBR har vurdert situasjonen slik at det ikke er behov for den staben som ble satt 12. mars. Vi er slik organisert at vi raskt kan gjenopprette staben om situasjonen tilsier det.

  • Pandemistaben ble tirsdag 2. juni lagt ned.
  • Men vi er nå rigget slik at vi raskt kan gjenopprette staben om situasjonen tilsier det. Ansvaret blir nå tillagt linja, og HMS-ansvarlig fortsetter som rådgiver inn mot ledelsen.
  • Vi har sett an situasjonen med åpning av samfunnet og ser at scenarioene som vi ble forespeilet ikke har slått til.
  • Innholdet i pandemiveilederen for de ansatte gjelder fortsatt fram til 15. august, men små endringer må påregnes, i tråd med de generelle endringene i samfunnet for øvrig.

Stab er en måte å organisere brannvesenet på for å håndtere kriser og store hendelser, gjerne når disse vil pågå over tid.