Nye grep for å sikre beredskapen ved skogbrann

Rett før vi gikk inn i årets skogbrannsesong fikk vi på plass en ekstra skogbrannreserve på 41 mannskaper – hentet fra egne ansatte og industrivern i vår region. Nå føler vi oss trygge på å kunne takle flere skogbranner samtidig. Vi vet det kan skje – det er nemlig tanken på gjentakelse av skogbrannsommeren 2018 kombinert med pandemi som har gjort at vi har måttet tenke nytt.

Det er hyggelig, men ikke enkelt, for et brannvesen å få tilbud om hjelp fra frivillige når det er skogbrann eller andre branner. Krav til opplæring, HMS, forsikringer og kjennskap til etiske retningslinjer og taushetsplikt osv. gjør det vanskelig for norske, profesjonelle brannvesen å takke ja. Brannslokking er et yrke som ikke kan settes ut til legfolk, men under en skogbrann er det mange arbeidsoppgaver som ikke bare innebærer å stå helt fremst i fronten med slokking. Skogbranner kan være svært ressurskrevende for et brannvesen: de er ofte langt unna og krever mye transport og logistikk, ofte oppstår skogbranner hyppig og kanskje på flere steder samtidig, slik som i 2018, og setter beredskapen vår under press. Vi har nå engang bare et visst antall ansatte på operativ avdeling …

Les om skogbrannsommeren 2018 her.

Dette har vi gjort

Da vi så oss rundt, skjønte vi at det er mange ansatte i NRBR som har lyst til å bidra når det er ekstra behov: Vi har feiere, it-personell, tilsynsfolk og mange flere. Dette er ansatte som er godt kjent i bedriften, har tilgang på våre mindre kjøretøy og som ofte har en brannfaglig bakgrunn. Nå har vi en intern gruppe med 22 ansatte som har meldt seg til å bistå ute i felt eller med andre oppgaver.

Deretter så vi utenfor bedriften etter eksterne bidragsytere, og da var industribrannvern en naturlig samarbeidspartner, siden disse har kjennskap til brannslokking fra før. Industrivernet er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse som gjelder for de fleste store og mellomstore industrivirksomheter, og skal raskt kan håndtere branntilløp og andre hendelser før nødetatene er på plass. Vi har flere bedrifter i våre kommuner med industrivern. Hele 19 ansatte som til daglig jobber i Dynea, Allnex, Ekornes og Stena Recycling, meldte seg til å kunne kalles inn av oss ved behov. Ved siden av styrking av beredskapen er dette samarbeidet er et godt eksempel på samhold og vilje til å bistå brannvesenet.

Med disse to interne og eksterne bistandsgrupper som kan kalles inn til ulike oppgaver ved skogbrann og etterslukking, trenger vi kun å avse én eller to erfarne konstabler til å ha ansvaret på stedet sammen med dem.

Satt i system

Nå er det ikke helt nytt at industrivern bistår brannvesenet under skogbrann. Men det vi mener er ganske unikt, er at bistanden hos oss er planlagt og satt i system. Alle dokumenter er ordnet og skrevet under, gruppene ligger i systemet og kalles inn via sms på samme måte som innkalling av andre mannskaper. Alle har også fått opplæring, selv om det ikke har vært å lett å øve eller møtes fysisk i disse koronatider. Som så mye det siste året har også dette foregått på Zoom, men vi håper å få til et aspirantkurs light når det er smittevernforsvarlig.