Nye priser test

 

Prisliste Øvre og Nedre Romerike 2019

Prisliste for Øvre Romerike brann- og redning IKS
BRANNALARMANLEGG pr. år 1/2 års pris Per gang
Tilkavgift, eierskifte, konverteringsgebyr 1621
Årsavgift 0-1.000 kvm 7424        3 712
Årsavgift 1.001-5.000 kvm 9149        4 575
Årsavgift 5.001-10.000 kvm 17168        8 584
Årsavgift10.001-20.000 kvm 27787      13 894
Årsavgift over 20.000 kvm 38413      19 207
Nøkkeboks 0
HEISALARM (årsavgift) tilkoblingsavgift 814
Heis m/utrykning 2955        1 478
Heis m/videreformidling 1956            978
UNØDIGE UTRYKNINGER
Unødige utrykninger pga varme arbeider, matlaging, gjentatte tekniske feil og lignende 5422
Prisene er eks. mva
Prisliste for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS
BRANNALARMANLEGG Pr. år 1/2 års pris Per gang
Tilkoblingsavg/eierskifte og konverteringsgebyr 1 621
Årsavgift pr. alarm 0 – 500 m²        3 884        1 942
Årsavgift pr. alarm 500-1.000m2        6 222        3 111
Årsavgift pr. alarm inntil 5.000m2        7 990        3 995
Årsavgift pr. alarm mellom 5.000m2 – 10.000m2      17 418        8 709
Årsavgift pr. alarm over 10.000m2      28 192      14 096
Årsavgift pr. alarm over 20.000m2      38 976      19 488
Nøkkelboks
HEISALARM (årsavgift)
Tilkoblingsavgift pr. alarm            814
Heisalarm m/utrykning        3 004        1 502
Heisalarm m/videreformidling        1 988            994
VANNTÅKEANLEGG
Tilkoblingsavggift, flyttegebyr, ileggelse av nøkler m.m 1 621
Årsavgift pr. alarm 6 222 3 111
UNØDIGE UTRYKNINGER
All unødig utrykning 4800
Alle prisene er eks. mva