Nyheter om våre brannstasjoner

NRBR går spennende tider i møte når det kommer til brannstasjoner. Det er mye på gang, både av splitter nye, ferdigbygde stasjoner og planer om nybygg i flere av våre kommuner. NRBR har i løpet av årene fått flere ansatte og mye nytt utstyr som skal ha plass. Men aller viktigst er at moderne og tilpassede lokaler tilfredsstiller dagens HMS-krav for brannkonstabler og feiere. Fersk forskning viser nemlig at det er essensielt at våre ansatte ikke utsettes unødvendig for giftige og kreftfremkallende kjemikalier som finnes i brannrøyk og sot. Det kan være vanskelig og svært omfattende å bygge om eldre brannstasjoner til å møte disse kravene, selv om vi hele tiden jobber for å få tilfredsstillende lokaler og løsninger. Derfor er vi godt fornøyd med samarbeidet med våre kommuner, som tar HMS og arbeidsforholdene for våre ansatte på alvor.

Vi gleder oss til fremtiden og til dette:

· For det første blir det stas å ta i bruk splitter ny Løken brannstasjon i Aurskog-Høland! Vi skal bruke sommeren på å flytte inn. «Det er et særdeles flott bygg, med et moderne og tiltalende utrykk. Her har vi kvittert ut en rekke med utfordringer knyttet til HMS, samtidig som vi har styrket beredskapen i regionen,» sier brann- og redningssjef Arne Stadheim. I tillegg jobber Aurskog-Høland kommune med å finne løsninger på våre behov på Bjørkelangen.

·  Deretter ser vi frem til at første spadetak snart skal tas på Lystadmoen, like ved Sørumsand i Lillestrøm kommune. Denne nye stasjonen er viktig for oss på mange måter, ikke minst for å få moderne og romslige lokaler for våre dagtidsansatte brannforebyggere/feiere. I følge fremdriftsplanen skal stasjonen stå ferdig ved årsskiftet 2022/23.

· I Nittedal skjer det også ting! Kommunen jobber i disse dager med innkjøp av en passende tomt.

·  Skedsmo brannstasjon er vår nyeste brannstasjon (2006). Her har vi i mange år hatt problemer med inneklimaet. Særlig om sommeren har det vært utfordrende å oppholde seg på stasjonen. Men nå har ny ventilasjon kommet på plass, som skiller ventilasjon i rene og urene soner. I tillegg har brannstasjonen har fått nytt panel. Her kan du lese om og se bilder fra den dagen vi flyttet fra Lillestrøm brannstasjon til Skedsmokorset: https://nrbr.no/om-oss/skedsmo-brannstasjon-historie/