Besøk av oss i Brannvernuka

Vi får mange henvendelser om vi kan besøke barnehager og andre steder med Bjørnis, minibrannbilen Pernille eller med stor brannbil i Brannvernuka, eller at de kan besøke oss på brannstasjonen. Vi synes det er flott barnehagene - og alle andre - tar brannsikkerheten på alvor og planlegger aktiviteter med barn og voksne i Brannvernuka. Men vi får svært mange henvendelser og vi har dessverre ikke ressurser til dette. Vi håper derfor så mange som mulig kommer på åpen dag på Lillestrøm Torv lørdag 24. september og på Bjørkelangen søndag 25. september, og at barnehagene melder seg på vår Femåringskampanje som vi gjennomfører om våren. Gjennom året kan også publikum møte oss og Bjørnis på ulike åpne arrangementer. Informasjon om dette finner du på vår Facebook-side, her på hjemmesiden og i vårt nyhetsbrev.

Meld deg på vårt nyhetsbrev her!

 

Åpen dag

Det blir i 2022 åpen dag:

  • på Lillestrøm Torv lørdag 24. september kl. 10-14
  • på Bjørkelangen brannstasjon søndag 25. september kl. 11-14

Nærmere informasjon kommer på Facebook og her på vår hjemmeside.

Femåringskampanjen

Vi har i mange år arrangert Femåringskampanjen om våren/tidlig sommer, men vi måtte selvsagt legge inn en pause i 2020 og 2021 pga. pandemien. I 2022 var vi i gang igjen med denne populære brannforebyggende kampanjen og alle barnehagene i våre eierkommuner ble invitert. Om NRBR i 2023 har kapasitet til å invitere alle kommunene på nytt, eller om vi må rullere på kommunene fra år til år, vil vi ta stilling til på nyåret.

Kampanjen går ut på at de barnehagene som melder seg på, forplikter seg til å følge undervisningsopplegget om brannvern fra Bjørnis eller annet pedagogisk opplegg tilpasset aldersgruppen for 5-åringene i løpet av våren. Etter at barnehagene har gjennomført opplegget, får de eldste barna besøke en av våre brannstasjoner i mai eller juni. Der er det et eget opplegg med oppgaver og aktiviteter for femåringene. Bjørnis pleier å dukke opp ...

Informasjon om kampanjen og påmelding går ut til alle barnehagene fra sin kommune i februar/mars, samt at vi bruker våre egne kanaler til å dele informasjonen slik som nyhetsbrev, Facebook og hjemmeside.

 


Pressemelding om Røykvarslerdagen

29 november 2022

1. desember vil ledelsen befinne seg i morgenrushet utenfor Lillestrøm stasjon. De ønsker å nå ut til travle togreisende med budskapet: «Test røykvarsleren og bytt batteri ved behov».

Rull til toppen