Brannforebygger/feier

Vil du bli med på laget? Er du utdannet brannforebygger/feier håper vi du har lyst til å søke på denne stillingen hos oss.

Stillingen er fast og ledig fra d.d. I Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS er seksjon for feiing og service en av to seksjoner i forebyggende avdeling. Vi utfører en samfunnsviktig oppgave for å trygge sikkerheten til regionens innbyggere. Vi har et høyt fokus på kvalitet og kompetanse, noe som kommer til uttrykk i vårt motto: "Vår kompetanse - din trygghet!"

Arbeidsoppgaver

 • Lovpålagte boligtilsyn og behovsvurdering av feiing, feiing ved behov
 • Saksbehandling og oppfølging etter tilsyn og feiing
 • Informasjonsarbeid
 • Medvirkning i annet forebyggende arbeid i avdelingen

Kvalifikasjoner

 • Svennebrev som feiersvenn
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 • Gode IT kunnskaper
 • Førerkort kl. B
 • Personlige egenskaper
 • Strukturert
 • Pålitelig og lojal
 • Selvstendig og fleksibel
 • Løsningsorientert og opptatt av å spille andre gode
 • Gode kommunikasjonsevner

Vi tilbyr

 • Givende og allsidig arbeid
 • Godt arbeidsmiljø med fokus på HMS
 • Fleksitid
 • Trening i arbeidstiden
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Medlemskap i KLP, en av landets beste pensjonsordninger

Les mer og søk på stillingen som brannforebygger/feier!


Forslag til tiltak for skoler med mange utløste brannalarmer

19 januar 2023

Utløste brannalarmer på skoler har vært et stort problem for NRBR i det siste. I løpet av 2022 og frem til midten av januar har vi måttet rykke ut til 275 slike alarmer. Unødige utrykninger er en belastning på beredskapen i våre kommuner.