Obudowa

IngressVarslerRøykvarslere

Det er påbudt med fungerende røykvarslere i alle boliger – også hytter. Røykvarsleren skal befinne seg midt i taket og ha batteri som virker.

Les mer om røykvarslere

Slokkeapparat-ingressSlokkemidler

Alle boliger skal hamanuelt slokkeutstyr. Dette kan enten være husbrannslange som kan nå alle rom eller godkjent håndslokker. Det bør være minst en type slokkeutstyr i hver etasje.
Mer om ulike slokkemidler