Oktoberhilsen fra brann- og redningssjefen (2021)

"Forebyggende kompetanse favner svært bredt og dette har vi tatt hensyn til i vår organisasjon. Forebyggende avdeling har et bredt utvalg av mennesker med variert og dyp kompetanse, som i sum balanserer godt i det å veilede, guide og kontrollere. Effekten av dette sikrer den enkeltes trygghet og sikkerhet i hverdagen. Dette er en god illustrasjon om at vår visjon, «vår kompetanse – din trygghet», starter lenge før den uønskede hendelsen er et faktum."

  1. oktober 2021

Hei alle sammen,

Vi skriver nå oktober, og det er igjen tid for en liten hilsen. Høsten er den årstiden jeg personlig setter mest pris på. Kaldt på natta, frost på bakken og fine farger og motiv i fjellet. Jeg er kanskje litt som Jokke og Valentinerne som beskriver tiden fremover som den «kalde fine tida».

Forebyggende aktivitet

Forebyggende aktivitet er et bærende prinsipp for enhver beredskapsorganisasjon. Ingen ønsker at ulykker og skader oppstår, og derfor legger vi ned et betydelig arbeid i analyser og vurderinger slik at vi kan jobbe mest mulig treffsikkert med å hindre at noe uønsket skjer. Å se langt frem og legge planer og forutsettinger for hva som gir god trygghetsskapende effekt, er den arbeidsmetoden vi søker å jobbe etter.

Forebyggende kompetanse favner svært bredt og dette har vi tatt hensyn til i vår organisasjon. Forebyggende avdeling har et bredt utvalg av mennesker med variert og dyp kompetanse, som i sum balanserer godt i det å veilede, guide og kontrollere. Effekten av dette sikrer den enkeltes trygghet og sikkerhet i hverdagen. Dette er en god illustrasjon om at vår visjon, «vår kompetanse – din trygghet», starter lenge før den uønskede hendelsen er et faktum.

Samfunnet er skrudd sammen slik at vi husker best de store hendelsene best, og aller mest de hendelsene som er nært i tid. Akkurat det siste får vi ikke gjort så mye med. Samfunnet er skrudd sammen slik at vi husker best de store hendelsene, og aller best de hendelsene som er nært i tid. Det vi derimot kan få gjort noe med, er det å balansere publikums bilde av en beredskapsaktør, som jobber målrettet og aktivt for å sette mennesker i stand til å ta fornuftige, sikre og trygge valg. For å få det til, må vi være endringsdyktige og tilpasse oss effektivt den virkeligheten som til enhver tid er gjeldende der ute.

 

Vanskelig å måle det forebyggende

Selv om det er utfordrende å måle forebyggende aktivitet, er det likevel en del indikatorer og overordnede antagelser som kan brukes. Ett av disse er statistikken over brannhendelser kategorisert inn i distrikt. Vi har ansvaret for et av de områdene i landet med færrest brannhendelser. Selv om det er mange samfunnsfaktorer som påvirker dette bildet, mener vi dette er en god tilbakemelding vi som trygghetsleverandør kan få, og en bekreftelse på at vi har dedikerte medarbeidere med særlig god faglig kompetanse.

 

Eierseminar

Høsten er en travel tid med eier- og budsjettprosesser. Vi har nylig gjennomført et eierseminar, hvor det nærmest var full deltageroppmøte fra alle våre fem eierkommuner, blant annet med alle ordførere og kommunedirektører. Hovedtemaene for dagen var bruken av statistikk i et forebyggende perspektiv, samvirkeprinsippet med de følgene det har for vår virksomhet og vurderingen av å ta Gjerdrum kommune inn i vårt brannsamarbeid. Oppsummert kan jeg si at det var en positiv samling, hvor eierne våre utviser en nysgjerrighet til hvordan vi utøver samfunnsansvaret vårt.

 

Fysiske møter

Nå som samfunnet har åpnet opp igjen, kan vi glede oss til å være fysisk sammen igjen. Senere i høst skal de dagtidsansatte samles for faglig påfyll. Operativ avdeling har så langt jeg har blitt fortalt, aldri hatt budsjettmidler avsatt til fagseminarer. Det har vi gjort noe med, og samtlige fire brigader har nå mulighet for å arrangere egne fagseminarer. Det var – og er – viktig for oss at også de som ikke er dagtidsansatte får muligheten til å møtes på litt mer uformelle arenaer. Det er jeg svært glad for at vi for første gang har klart å få på plass.

Riktig god høstferie til dem som har planer om å ta seg en pust liten i bakken.