Beredskapsutvalg Akutt forurensning - region 2

Det interkommunale beredskapsutvalg har på vegne av de deltakende kommunene ansvar for å ivareta kommunenes beredskapsplikter i henhold til forurensningslovens bestemmelser.

Her finner du nettsiden til Interkommunalt Utvalg mot Akuttforurensning - Region 2 (IUA)

De deltakende kommuner i Beredskapsutvalg akutt forurensning - region 2 er:

 • Aurskog-Høland kommune
 • Nes kommune
 • Eidskog kommune
 • Nittedal kommune
 • Rælingen kommune
 • Gjerdrum kommune
 • Skedsmo kommune
 • Grue kommune
 • Sør-Odal kommune
 • Hurdal kommune
 • Sørum kommune
 • Eidsvoll kommune
 • Fet kommune
 • Nord-Odal kommune
 • Nannestad kommune
 • Kongsvinger kommune
 • Ullensaker kommune
 • Lørenskog kommune
 • Åsnes kommune

Sekretariatet er tillagt Nedre Romerike brann- & redningsvesen IKS og har følgende oppgaver:

 • legge til rette for nødvendig møtevirksomhet i beredskapsstyret
 • bidra med sekretærhjelp ved utarbeidelse og revisjon av beredskapsplan
 • ajourføre beredskapsplanen
 • føre regnskap
 • utarbeide  forslag til årsplan med årsbudsjett
 • utarbeide forslag til årsrapport med årsregnskap
 • samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder utstyr
 • samordne eierkommunenes virksomhet når det gjelder kompetanseutvikling

Brannsjefen i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS har ansvar for den daglige drift av samarbeidsfunksjonene. Brannsjefen, NRBR er ansvarlig for at beredskapsplanen ajourføres. Planen skal ajourføres pr. 1.2. hvert år. Telefonlister og andre betydningsfulle opplysninger skal ajourføres umiddelbart. Ajourføringen utføres av beredskapsutvalgets sekretariat. Adressatene i henhold til fordelingslisten skal gi beskjed til sekretariatet om endringer i egne data.

Rull til toppen