Brannstasjoner

NRBRs USAR-gruppe

NRBRs drone

Lørenskog brannstasjon

Lørenskog brannstasjon er NRBRs hovedbrannstasjon. Her er alle avdelinger samlet: Forebyggende avdeling med feierseksjonen og tilsynseksjonen, stabsavdelingen, et vaktlag samt beredskapsledelsen. Lørenskog brannstasjon huset inntil våren 2018 også Romerike 110-sentral. Stasjonen ble bygget i 1981/82 – altså før sammenslåingen med Skedsmo brannvesen i 1992 – og ble utvidet med et påbygg i 2004.

Se bilder og les om noe av utstyret og brannbilene på Lørenskog brannstasjon.

Se bilder av åpningen av Lørenskog brannstasjon i 1982.

Lørenskog brannstasjon
Lørenskog brannstasjon

 

Skedsmo brannstasjon

Skedsmo brannstasjon er en ren utrykningsstasjon. Dette innebærer at det ikke er resepsjon eller muligheter til å motta publikum her. Alle henvendelser går via Lørenskog brannstasjon som er hovedbrannstasjon for NRBR. Brannstasjonen på Skedsmokorset sto klar i august 2006. Ved å lokalisere en brannstasjon i et hurtigvoksende område tar man høyde for fremtiden.

Se kjøretøyene og utstyret på Skedsmo brannstasjon

Se bilder og les om hvordan vaktskifte foregår på Skedsmo brannstasjon.

 Se bilder og les om dagen da stasjonen ble tatt i bruk og Lillestrøm brannstasjon lagt ned.

 

Skedsmo brannstasjon
Skedsmo brannstasjon

 

Skedsmo brannstasjon inneholder blant annet:

  • Lager for Sivilforsvaret
  • Røykdykkerverksted. Alt røykdykkerutstyr fra stasjonene Skedsmo, Nittedal og Lørenskog tas hånd om og kontrolleres her. NRBR har i tillegg røykdykkerverksted på Sørumsand brannstasjon.
  • Slangeverksted: Her repareres slanger, strålerør, grenrør etc fra alle NRBRs stasjoner.
  • Feierverksted: her lager feierseksjonen mye av sitt utstyr, blant annet kreis.

Fet brannstasjon

Fet brannstasjon er en ren utrykningsstasjon. Vaktlagene på Fetsund har mannskaper med hjemmevakt. En vakt varer fra mandag til mandag.

Her finner du bilder og informasjon om kjøretøyene på Fet brannstasjon.

Fet brannstasjon
Fet brannstasjon

 

Sørum brannstasjon

Sørumsand brannstasjon er en ren utrykningsstasjon. Mannskapene her har hjemmevakt en uke av gangen.

Her kan du se bilder og lese om hvordan et vaktskifte skjer på Sørumsand brannstasjon

Se bilder og les om noen av kjøretøyene på Sørum brannstasjon.

Brannstasjon Sørum
Sørum brannstasjon og kjøretøyene.

 

Bjørkelangen brannstasjon

Bjørkelangen brannstasjon ligger i Aurskog-Høland kommune. Stasjonen er en såkalt deltidssstasjon hvor de ansatte bor og har andre jobber innen for 4 minutter fra stasjonen. De har hjemmevakt og blir kalt ut ved hendelser. De går ukesvakter, med vaktskifte mandager kl 07.

Her kan du se noe av utstyret som befinner seg på Bjørkelangen brannstasjon.

Brannstasjon Bjørkelangen
Bjørkelangen brannstasjon.

Løken brannstasjon

Løken brannstasjon er en av to brannstasjoner i Aurskog-Høland. Den andre ligger på Bjørkelangen. Løken brannstasjon ble tatt i bruk av brannvesenet i 1998. Utstyret på stasjonen er:

  • Tango 7-1  mannskapsbil
  • Tango 7-4  tankbil
  •  Tango 7-6 fremskutt enhet
  • Båt og hansaboard.
Løken brannstasjon og utstyret
Løken brannstasjon og kjøretøyene til høyre. Båt og Hansaboard til venstre.

Fremskutt enhet på Løken brannstasjon

Tango 7-6 er altså en fremskutt enhet. En fremskutt enhet er en lett enhet som rykker ut i tillegg til hovedstyrken. Den skal være første enhet på et skadested og tilrettelegge, iverksette og utføre innsats før hovedstyrken kommer. Bilen skal være til hjelp for mannskap for å komme raskt på ulykkesplassen for å få oversikt, kunne slokke mindre branntilløp, legge til rette for slokking av større branner, sikre skadested, igangsette redning, frigjøring av fastklemte og starte HLR (hjerte-lunge-redning).

Tango 7-6 var en gave gjennom Det store brannløftet. I 2016 ga Gjensidigestiftelsen 350 millioner kroner til ulike tiltak som skal gi et løft for brannvesenet og trygge hverdagen til befolkningen. 37 kjøretøy og materiell verdt 190 millioner ble gitt bort i 2016. NRBR var altså så heldige at vi fikk en fremskutt enhet.

Nittedal brannstasjon

Nittedal brannstasjon er en ren utrykningsstasjon med kasernerte mannskaper. Nittedal brannstasjon ligger i samme bygg som rådhuset. Mannskapsbilen på Nittedal brannstasjon er en av to med skjærslokker som NRBR eier.

Nittedal brannstasjon
Nittedal brannstasjon