Lørenskog brannstasjon – historien

Lørenskog brannstasjon ble bygd i 1981/82 - altså før sammenslåingen med Skedsmo brannvesen i 1992 - og ble utvidet med et påbygg i 2004.

Fra venstre: Innvielse av den nye stasjonen 23. august 1982. Ordfører J. Wiik overleverer stasjonen til brannsjefen. I midten: Brannsjef Høgetveit foran en nesten ny brannstasjon. Til høyre: Tomt til ny brannstasjon på Lørenskog sprenges ut 1980-81.
Fra venstre: Innvielse av den nye stasjonen 23. august 1982. Ordfører J. Wiik overleverer stasjonen til brannsjefen. I midten: Brannsjef Høgetveit foran en nesten ny brannstasjon. Til høyre: Tomt til ny brannstasjon på Lørenskog sprenges ut 1980-81.