Stabsavdelingen

Avdelingen er en støttefunksjon for brannsjefen og avdelingslederne.

Kontakt stabsavdelingen via sentralbordet på telefon 67 91 04 00

Stabssjef Anita Grønli, tlf 924 21 780. Send e-post: Anita.eidsvold.gronli@nrbr.no

Kontaktinformasjon brann- og redningssjef (tiltrer 13. august 2018) Arne Stadheim på tlf. 975 63 865. Send e-post: Arne.stadheim@nrbr.no

Administrasjonen banner

Avdelingens oppgaver

  • Økonomi og regnskap
  • Lønn og personal
  • Innkjøp
  • Sentralbord og resepsjon
  • Arkiv
  • Saksbehandling og sekretariat for styret og representantskapet
  • Alarmer
  • Sekretariat IUA