Skogbrannsommeren 2018

I begynnelsen av mai 2018 satte det inn med tørt og varmt vær. Det er ikke uvanlig at brannvesenet må ty til innskjerpinger av bålforbudet i løpet av sesongen.  Men 2018 ble en uvanlig lang og het sommer — med alt det innebar.

Skogbrannindeksen var svært høy da vi nærmet oss 17. mai og pinse, og vi nedla forbud mot bruk av faste bål- og grillplasser og bruk av engangsgrill.

 

Mange henvendelser

Brannvesen rundt oss fulgte etter. De neste fire månedene ble preget av henvendelser fra publikum om hva som var lov. Tross for gjentatte påminnelser i alle kanaler fikk vi fortsatt inn meldinger om grilling og bålbrenning i skog og mark.

Skogbrannfaren la også en demper på brannvesenets aktivitet. Den store skogbrannøvelsen måtte holdes på et mindre realistisk nivå enn vanlig. Heldigvis kom det noe regn rett før sankthansaften, og planlagte festligheter kunne gjennomføres, før tørken var tilbake for fullt.

 

Skogbruksfolk

Tørken førte til flere bekymringsmeldinger om gnister fra skogsdriftsmaskiner. Etter befaringer og med god dialog med skogeiere, skogsentreprenører og maskinførere, fant vi gode løsninger i fellesskap slik at skogsdriften kunne fortsette som planlagt.

 

2 mil med brann

En søndag kveld tidlig i juli begynte det å brenne en rekke steder langs hele Gjøvikbanen fra Kjelsås til Hakadal stasjon. Årsaken var gnistregn fra tog med feil på et hjulsett. Totalt var det snakk om 22 km jernbanelinje. Brannen blusset stadig opp flere steder.

 

Lyn i juli

I juli slo lyn ned nær sagt over alt og på mange områder som var vanskelig å komme til med utstyret vårt. Vi hadde på det meste fire helikopter på jobb samtidig på fire forskjellige branner. Alt tilgjengelig mannskap var ute. Vi måtte planlegge godt for få noe hvile på mannskapene. Mange bønder og sivile jobbet for oss og var en viktig ressurs. Uten Sivilforsvaret og skogbrannhelikopter ville utfallet av alle de samtidige hendelsene blitt en annen.

Tilslutt landet vi på 42 skogbranner i 2018. For vårt nabobrannvesen på Øvre Romerike, fikk sesongen et tragisk utfall da en brannkonstabel omkom under innsats.

 

Drone

Tidlig på sommeren 2018 anskaffet NRBR seg en industriell drone med zoom-kamera og IR-kamera. Ikke lenge etter at vi hadde dronen i hus, viste den seg å være til uvurderlig nytte. Under den store skogbrannen langs Gjøvikbanen veiledet pilotene beredskapstoget og mannskapene på bakken frem til steder hvor det var varme som ikke var synlig for det blotte øye. Dronen ble deretter brukt på alle sommerens skogbranner.

 

En dyr sommer

Antallet mannskaper på overtid og overskridelse av timer for å håndtere alle brannene kom i konflikt med arbeidsmiljøloven. Arbeidstilsynet ble informert, og vi søkte om utvidelse av overtidsbruken for de med flest overtidstimer. Vi fikk et merforbruk på overtid i juli og august på kr 1,5 millioner og et merforbruk på mat og drikke på kr 140 000. En søknad til fylkesmannen om skjønnsmidler, resulterte i at kr 1,2 millioner ble tilbakeført til NRBR.