Protokoller fra representantskapsmøtene

Her finner du protokollene fra representantskapsmøtene.

Protokoll representantskapet 29042020

Protokoll fra representantskapet 5.12.2019

Protokoll fra representantskapet 18062019

Protokoll fra representantskapet 25042019

Protokoll fra representantskapsmøte 04122018

Protokoll fra representantskapsmøte 25. april 2018

Protokoll fra representantskapsmøte 30. november 2017

Protokoll fra representantskapsmøte 26. april 2017

Protokoll fra representantskapsmøte NRBR 01122016

Protokoll fra representantskapsmøte NRBR 27102016

Protokoll fra representantskapsmøte NRBR 14062016

Protokoll fra representantskapsmøte NRBR 28042016

Protokoll fra representantskapets møte 10122015

Protokoll fra representantskapets møte 30042015