Utstyr på Skedsmo brannstasjon

Skedsmo brannstasjon har en mannskapsbil, en krokbil som kan brukes til å frakte vanntank eller Akutt-forurensningscontainer, flere mindre biler og en liten båt.

Mannskapsbil 2-1

Mannskapsbilen (2-1) på Skedsmokorset har et verktøy som heter skjærslokker. Den er som en slags høytrykkspyler hvor vannet er tilsatt et slipemiddel. Strålen blir så sterk at den går igjennom betong, Leca og stål. Brannmannskapene kan stå på utsiden av et brennende hus, en togvogn, en buss, et kryploft eller en kjeller, og bruke skjærslokkeren til å dempe brannen og senke temperaturen før røykdykkere eventuelt går inn. Skjærslokkeren bidrar til økt sikkerhet for mannskapene.

 

Mannskapsbil 2-1 på Skedsmokorset har et verktøy som heter skjærslokker.
Mannskapsbil 2-1 på Skedsmokorset har et verktøy som heter skjærslokker.

 

Skjærslokkeren er koblet til vanntanken på mannskapsbilen. I dette tilfellet har bilen 3000liter vann. Slipemiddelet består av abrasiv/spon og blandes i vannet via kontrollpanelet på bilens bakside. Også mannskapsbilen på Nittedal brannstasjon har slik skjærslokker.

Akutt forurensningscontainer

Ved forurensning bruker vi en egnet container med utstyr. Containeren settes på krokbilen (2-4) som vanligvis brukes til vanntank.

På Skedsmo brannstasjon står denne containeren som brukes ved hendelser med forurensning.
På Skedsmo brannstasjon står denne containeren som brukes ved hendelser med forurensning.

Containeren til Akutt forurensing inneholder utstyr til å demme inn/begrense/suge opp/tette skaden og sanere personell som skal videre til sykehus. Utstyret består blant annet av:

  • saneringsutstyr
  • oppsamlingsbeholdere
  • pumper
  • jordingskabler
  • strømaggregat
  • måleutstyr
  • tetteutstyr