Utstyr på Sørum brannstasjon

Tankbil 5-4 5-4 er en tankbil som tar 8000 liter vann og er utstyrt med en vannkanon som betjenes fra taket. Det er den eneste bil av denne typen i NRBR. Den ble ble blant annet brukt på brannen hos Stena Metall på Frogner i mai 2014:

Les i Romerikes blad om brannen som kunne sees mange mil unna.

Kjøretøy på Sørum brannstasjon. Tankbilen på Sørumsand demonstrerer vannkanon. Helt til høyre: Mannskapsbil.
Kjøretøy på Sørum brannstasjon. Tankbilen på Sørumsand demonstrerer vannkanon. Helt til høyre: Mannskapsbil.

På slutten av 2014 anskaffet NRBR en fremskutt enhet på Sørumsand brannstasjon. Det er NRBRS første såkalte fremskutte enhet og skal brukes av utrykningsleder. En vanlig, stor mannskapsbil er laget for å bli operert av fire mann og får ikke rykket ut før alle har ankommet brannstasjonen, vil en fremskutt enhet kunne rykke ut og begynne slokkejobben med en gang. Arbeidet vil derfor bli satt i gang raskere. NRBR har kjøretøyet i en prøveperiode.

Fremskutt enhet - slik ser bilen ut forfra. Bildet i midten viser strålerøret som befinner seg bak i bilen. Til høyre: Vinsj.
Fremskutt enhet – slik ser bilen ut forfra. Bildet i midten viser strålerøret som befinner seg bak i bilen. Til høyre: Vinsj.
Til venstre: Røykvifte. Til høyre: Klippeutstyr til f.eks. bilulykker.
Til venstre: Røykvifte. Til høyre: Klippeutstyr til f.eks. bilulykker.