Oppdatert ressursoversikt og bemanning

Her finner du en oversikt over kjøretøy, båter, andre ressurser og bemanning som NRBR har til rådighet og hvilke brannstasjoner de vanligvis befinner seg på.

NRBR ressursoversikt og bemanning 2020