Oppsigelsesbrev om alarmtilknytning

Vi har dessverre sett oss nødt til å sende oppsigelse til huseiere som har direkte alarmtilknytning til 110-sentralen gjennom vekterselskapet Vectrocon.

NRBR mener helt klart at boligalarm med direkte tilknytning til 110-sentralen gir større trygghet, fordi det raskere brannvesenet får beskjed om mulig brann, det raskere kan vi rykke ut og redde liv og verdier. Vi beklager derfor at vi har måttet sende brev til huseiere med alarmtilknytning gjennom firmaet Vectrocon om oppsigelse av avtale om direkte tilknytning til oss.

NRBR har i lang tid ønsker å tilby boligalarmer, der signalene splittes slik at innbruddsalarm går til vekterselskap, mens brannalarmen går direkte til vår 110-sentral. Da vi  søkte etter samarbeidspartnere med en slik teknisk løsning var det kun et lokalt vekterselskap (Vectrocon) som ønsket å inngå avtale med oss. Avtale ble inngått med dette selskapet i 2013. Selskapet har betalt oss en fast månedlig sum per kunde for ordningen, og i tillegg betalt oss per utrykning.

Dessverre har vi sett oss nødt til å si opp denne avtalen fra og med 30. juni. Grunnen til dette er at vekterselskapet ikke har oppfylt sine betalingsforpliktelser. Vi beklager dette.

Vi har imidlertid også en avtale med de store vekterselskapene om hvordan betalingen reguleres når vi rykker ut til deres kunder etter oppringing fra deres alarmsentral.  Som brannvesen er vårt største mål å få tidlig varsling ved brann, siden dette er med på å redde liv. For de som nå har mottatt brev om oppsigelse av avtalen, betyr dette at vi – brannvesenet – rykker ut til eventuell alarm på lik linje med alarmer som er tilknyttet andre vekterselskap.