Plakat om engangsgriller

Vi har laget et skriv som butikker som selger engangsgriller kan henge opp eller dele ut til kundene. Plakaten gir kundene noen gode råd for hvordan de tryggest kan bruke grillen. Butikker i våre kommuner kan gi oss beskjed hvis de ønsker at vi kommer med plakater til dem. Den kan også skrives ut for egenhånd.

Engangsgriller 2020