Jak zostać oficerem ognia

Jak zostać oficerem ognia
Trening1
Pushups med flaskesett.

va som kreves for å bli brannmann – eller brannkonstabel som det egentlig heter – varierer fra brannvesen til brannvesen. NRBR har følgende opptakskrav til nyansatte:

 • Videregående utdanning
 • Arbeidserfaring
 • Førerkort klasse C (stor lastebil)
 • Politiattest

Under ellers like vilkår, vil søkere med håndverks- eller annen fagutdannelse bli foretrukket. For å stille sterkere i en søkeprosess, kan det være verdifullt å ta et brevkurs i brannvern på Brannskolen.

  Det er obligatorisk trening på hver vakt. NRBR har gymsaler og treningsrom på stasjonene, og hockey og tredemølle er populære aktiviteter.
Det er obligatorisk trening på hver vakt. NRBR har gymsaler og treningsrom på stasjonene, og hockey og tredemølle er populære aktiviteter.

Fysiske krav for ansettelse som brannkonstabel

NRBR krever videre at man gjennomgår flere tester, både fysiske og psykiske, før man blir ansatt som brannmann / brannkonstabel. Testene er blant annet:

 • Helsekontroll fra NRBRs bedriftshelsetjeneste
 • Klaustrofobitest med røykdykkerutstyr
 • Kjøretest
 • Skriftlig prøve i norsk og matematikk

De fysiske kravene til opptak er:

 • Kondisjonstest: 3000 meter løp på maksimum 14 minutter
 • Høydetest: Gang i stige / høydeberedskap opp til 20 meter
 • Motorikk- og koordinasjonstest: Hinderløype i gymsal
 • Push-ups 20 stk
 • Kroppsheving i bom: 3 stk med overtak
 • Sit-ups 30 stk
 • Ryggstrekk 20 stk på hver side
 • Yrkesrelatert testbæring av person og vinsj
 • Svømmedyktighet

Røyk- og kjemikaliedykkere må gjennom jevnlige helseundersøkelser og fysiske tester. Testene bestemmes av Arbeidstilsynet.

Brannkonstabler
Brannkonstabler