Pressemelding

Unødige utrykninger truer liv og helse. NRBR gjør tiltak for å redusere antallet.

Lørenskog, 7. februar 2019

PRESSEMELDING

Unødige utrykninger truer liv og helse

Unødige utrykninger til alarmer som går av ved dusjing, matlagning og teknisk feil kan i verste fall forårsake tap av menneskeliv. Når en tredjedel av alle oppdrag som brannbilene reiser på, ikke går til reelle hendelser, mener vi i Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) at sikkerheten til våre innbyggere blir kraftig redusert.

NRBR ser store fordeler når bedrifter, borettslag og sameier har automatiske brannalarmanlegg som er tilknyttet en 110-sentral eller et vaktselskap. Tidlig varsel er alfa omega hvis det skulle oppstå brann. Mange liv reddes hvert år av godt fungerende alarmanlegg og røykvarslere.

Binder opp ressurser

Derimot kan det gå på livet løs hvis automatiske alarmanlegg blir brukt feil, har feil plasserte detektorer eller av tekniske årsaker løses ut av vanndamp fra dusjing eller os fra kjøkkenet. Når vaktlaget er bundet opp på en unødig utkallelse, er de ikke tilgjengelige for ekte oppdrag. Vi må da sette inn ressurser fra andre områder som er lengre unna den ekte hendelsen. I verste fall kan en unødig utrykning bety at vi kommer for sent til en brann; kanskje en brann i en bolig eller på en skole, barnehage eller et sykehjem. Videre vil stadige unødige alarmer som går av i samme bygg svekke publikums respekt for brannalarmen. I tillegg er utrykningskjøring i seg selv en risiko, med store kjøretøy, høy fart og smale veier i boligstrøk.

1 700 unødige utrykninger i 2018

I fjor rykket NRBR ut til 1 694 automatiske brannalarmanlegg og andre unødige utrykninger – uten at det var brann. Dette er cirka en tredjedel av alle våre utrykninger. Unødige oppdrag er den desidert største årsaken til at vi rykker ut – hvert år. NRBR er ikke alene: hvert år foretar brannvesen i Norge tusenvis av unødvendige utrykninger.

Flere tiltak

NRBR må redusere antallet unødige alarmer for å sikre beredskapen i våre kommuner. Derfor gjør vi følgende:

  • Vi har innført bedre rutiner og veiledning før tilkobling av nye alarmanlegg i bygg.
  • En nyansatt alarmtekniker jobber nå med kontroll av alarmtilknytninger, samt å følge opp unødige alarmer med å foreslå forbedringstiltak.
  • I motsetning til mange andre brann- og redningsvesen, har ikke vi hatt som praksis å fakturere for unødige utrykninger. Nå i vår innfører vi fakturering for slike utrykninger for å motivere publikum til å hjelpe til med å redusere disse unødige utrykningene

Vi håper at vi får med oss innbyggerne i våre kommuner til et løft for å redusere de unødige utrykningene og dermed øke sikkerheten for oss alle. Sammen jobber vi for et tryggere samfunn i alle ledd!

Les mer om NRBRs tiltak for å redusere unødige utrykninger her.

Kontaktperson for pressen:

Arne Stadheim

brann- og redningssjef

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

tlf. 975 63 865