Pressemelding 3. desember 2021

I forbindelse med regjeringens nye smitteverntiltak etter økningen av omikronvarianten, har Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) i dag vedtatt forsterkede tiltak for å redusere antall nærkontakter mellom ansatte og mellom ansatte og publikum.  

PRESSEMELDING

Lørenskog, 3. desember 2021

 

I forbindelse med regjeringens nye smitteverntiltak etter økningen av omikronvarianten, har Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) i dag vedtatt forsterkede tiltak for å redusere antall nærkontakter mellom ansatte og mellom ansatte og publikum.

NRBR følger til enhver tid myndighetenes smittevernråd og -påbud. I tillegg har vi i dag iverksatt forsterkede tiltak for å redusere antallet nærkontakter og opprettholde avstand. Særlig ønsker vi å skjerme operativ avdeling slik at vi kan sikre beredskapen gjennom jul og nyttårshelgen. Dette gjøres blant annet ved at ulike avdelinger ikke trener eller avvikler lunsj samtidig, og at vaktskiftene gjennomføres med avstand mellom de ulike vaktlagene. Videre legger vi til rette for at ansatte i risikogrupper får tilrettelagte oppgaver og at dagtidsansatte i større grad benytter seg av hjemmekontor der det er mulig.

Publikum kan merke de forsterkede tiltakene på dette viset:

  • Kampanjer og annen utadrettet virksomhet kan bli redusert eller avlyst.
  • Gjennomføring av fysiske tilsyn i bedrifter må gjennomføres i henhold til smittevernregler og kun der tilsynsmottaker ønsker å gjennomføre tilsynet. Vi skal ha lav terskel for å utsette tilsynet.
  • Seksjon for feiing og service vil kun feie fra tak og kun gå tilsyn i boliger i særlige tilfeller

Tiltakene vil gjelde fra og med 3. desember og over nyttårshelgen. NRBR vil 3. januar 2022 ta ny vurdering av situasjonen.

 

Kontakt for pressen:

 

Arne Stadheim

brann- og redningssjef

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Tlf. 975 63 865