Pressemelding 8. desember 2021

Vi har i dag sendt ut pressemelding om at NRBR nå er i "Gul fase" når det kommer til smitteverntiltak.

PRESSEMELDING

Lørenskog, 8. desember 2021

NRBR forsterker smitteverntiltakene ytterligere

Regjeringens pressemelding i går kveld, da nye innstrammelser i samfunnet ble presentert, er bakgrunnen for at Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) i dag har vedtatt å gå inn i «Gul fase».

Tiltakene som nå er innført skal bidra til å redusere antall nærkontakter mellom ansatte og mellom ansatte og publikum. Særlig ønsker vi å skjerme operativ avdeling slik at vi kan sikre beredskapen gjennom jul og nyttårshelgen.

«Gul fase» innebærer blant annet:

· Ansatte skal som hovedregel arbeide hjemmefra.

· Besøkende tillates når nødvendig og smittevernrutiner følges.

· Kjøkken er stengt for alle unntatt vaktlaget

· Vaktlaget har prioritet på treningsfasilitetene. Ulike stasjoner kan ikke møtes til felles trening, eller trene samtidig.

· Vaktskifter skal foregå uten fysisk kontakt mellom vaktlagene. Man skal holde minimum 2 meter avstand i tillegg til at det ikke skal gå mer enn 15 minutter.

 

I tillegg opprettholdes tiltak vedtatt forrige uke og som publikum kan merke:

• Kampanjer og annen utadrettet virksomhet kan bli redusert eller avlyst.

• Gjennomføring av fysiske tilsyn i bedrifter må gjennomføres i henhold til smittevernregler og kun der både ansatt og tilsynsmottaker ønsker å gjennomføre tilsynet.

• Seksjon for feiing og service vil kun feie fra tak og kun gå tilsyn i boliger i særlige tilfeller

 

Tiltakene vil gjelde fra og med 3. desember og over nyttårshelgen, så sant ikke myndighetene kommer med endrede smittevernråd og -påbud.