Pressemelding – bålforbud og skogbrannfare

Med fjorårets skogbrannsommer friskt i minne, ønsker brannvesenet å gjøre oppmerksom på bålforbudet som inntrer mandag 15. april. Selv om været er kjølig og det fortsatt ligger flekker av snø i skyggen, må publikum respektere forbudet.

9. april 2019

Bålforbudet inntrer 15. april hvert år og gjelder for hele landet. Det betyr at det ikke er lov å tenne bål i skog og mark. Forbudet varer helt til 15. september.

Fint påskevær

Vi i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) gleder oss også over utsiktene til fantastisk påskevær her på Østlandet. Men det er mye tørr og død vegetasjon i naturen og sammen med finværet fremover, vil faren for gress- og krattbranner øke. Uforsiktig omgang med bar ild, slik som blant annet bålbrenning og grilling, eller sigaretter som ikke er slokket helt og som kastes i naturen eller ut av bilvinduet i fart, kan antenne gress og kratt. Allerede nå, flere dager før bålforbudet trer i kraft, ser vi i NRBR at det i enkelte områder er så tørt at det er uforsvarlig å tenne bål og bruke engangsgrill. Brannvesenet ber derfor publikum om å være ytterst forsiktig med all type ild, også i dagene før 15. april.

Bråtebrenning

I vårt område har vi allerede hatt et tilfelle av bråtebrann som gikk over styr og som måtte slokkes av NRBR. Vi ber derfor publikum om å legge merke til at det er et forbud mot brenning av alle typer avfall, bålbrenning, samt sviing av halm, gress eller lyng i kommunene Skedsmo, Lørenskog, Nittedal og Rælingen. For bråtebrenning i Fet, Sørum og Aurskog-Høland må forurensningsmyndighetene i kommunen kontaktes.

Bruk faste grill- og bålplasser

Vi oppfordrer alle som ønsker å lage mat ute i naturen å benytte seg av kommunenes faste grill- og bålplasser. Oversikt over disse finner man på www.nrbr.no eller ved kontakt med kommunen.

NRBR mener bålpanne er å anse som bål, og derfor ikke tillatt å bruke i skogen. Derimot anser vi bruk av gass- og brenselsfyrte kokeapparater for trygt, men bare hvis skogbrannfaren ikke er høy, apparatet blir brukt i henhold til bruksanvisningen og man befinner seg på et sted hvor bruken åpenbart ikke kan medføre brann.

Krav om aktsomhet året rundt

Uansett om du bruker en av de faste bålplassene eller tar sjansen på å koke kaffen din på et propanapparat ute i skogen, må du huske på at du alltid er ansvarlig når du tenner ild, uansett hvor du er og når det er. Det er du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. I forskriften står det:

«Enhver plikter å vise aktsomhet ved gjennomføring av aktivitet som kan føre til brann.

Det er forbudt å gjøre opp ild eller behandle brannfarlige gjenstander utendørs under slike forhold eller på en slik måte at det kan føre til brann. Oppgjort ild må ikke forlates før den er fullstendig slokket.»

Ved høy skogbrannfare

Hvis skogbrannfaren øker, kan NRBR nedlegge forbud mot å bruke faste grill- og bålplasser også. Publikum må holde seg oppdatert ved å sjekke våre hjemmesider og Facebook.

 

Les mer om bålforbud og skogbrann her.