Pressemelding sendt ut 28. mai 2020

NRBR tar skritt i retning av normalisering.

Lørenskog, 28. mai 2020

PRESSEMELDING

NRBR tar skritt i retning av normalisering

I takt med myndighetenes råd og anbefalinger, slipper også Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) opp på de strenge smitteverntiltakene som ble innført i mars. Det innebærer at vi fra og med mandag 1. juni går tilbake til normal drift når det gjelder bistandsoppdrag for helsevesenet. Avgjørelsen gjelder i alle brannvesen som hører til Øst 110-sentral.

Avgjørelsen innebærer at NRBR nå vil bistå ved oppdrag som ikke er akutte med fare for liv og helse. Vi vil selvfølgelig ta våre forhåndsregler når det kommer til denne type oppdrag, som alle andre oppdrag, og opptre med forsiktighet og nødvendig bruk av verneutstyr. – Jeg er svært fornøyd med at vi gradvis ser en normalisering av tilværelsen vår i NRBR, sier brann- og redningssjef Arne Stadheim.

Mange smitteverntiltak

I mars innførte NRBR, som resten av Norge, omfattende tiltak for å forebygge smitte. For NRBR handlet smitteverntiltakene først og fremst om å ivareta beredskapen i våre kommuner. For å begrense kontakt med andre og slik redusere smittefaren, så brannvesenene i vår region det nødvendig å fokusere på sine primæroppgaver. Det ble derfor bestemt at vi ikke skulle rykke ut til bistandsoppdrag som ikke var akutte. Det kunne eksempelvis være hjelp til helsepersonell med å bære eller løfte pasienter.

Lettelser i tiltakene

Nå som hele landet beveger seg mot en normalisering, følger vi i NRBR etter. Men det er fremdeles svært viktig for oss å skjerme ansatte, og særlig de operative mannskapene, for smitte. Som brannvesen er vi fortsatt sårbare hvis mange av våre brannkonstabler skulle bli syke eller sitte i karantene samtidig. NRBR har derfor opprettholdt et strengt fysisk skille mellom vaktlagene og andre ansatte, vi viderefører de fleste hygienetiltakene og bruk av ekstra verneutstyr, og stasjonene våre er fremdeles stengt for publikum og familie. Feierseksjonen vår har siden påske feid skorsteiner, og vi har også gjenopptatt tilsynsaktiviteten vår i bedrifter, med noen tilpasninger. Videre har vi laget rutiner som gjør at dagtidsansatte kan veksle mellom hjemmekontor og vanlig kontor. Vi håper og tror at flere lettelser snart vil la seg gjennomføre slik at vi i enda større grad vil få en normalisering av arbeidshverdagen.