PRESSEMELDING: Vi iverksetter strengere tiltak mot smittespredning

I dag besluttet Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) å oppjustere til rød fase i sin pandemiplan. Det innføres dermed strengere tiltak mot smitte.  Bakgrunnen for innstrammingene er at vi nå har påvist koronasmitte blant våre ansatte, i tillegg har vi mistenkte smittetilfeller. NRBR ønsker å presisere at disse tilfellene ikke reduserer vår beredskap.

Lørenskog, 26. oktober 2020

PRESSEMELDING

NRBR iverksetter strengere tiltak mot smittespredning

 

I dag besluttet Nedre Romerike brann- og redningsvesen (NRBR) å oppjustere til rød fase i sin pandemiplan. Det innføres dermed strengere tiltak mot smitte.  Bakgrunnen for innstrammingene er at vi nå har påvist koronasmitte blant våre ansatte, i tillegg har vi mistenkte smittetilfeller. NRBR ønsker å presisere at disse tilfellene ikke reduserer vår beredskap.

Norge opplever denne høsten at koronasmitte er økende i samfunnet. NRBRs område ligger sentralt mellom Oslo og Gardermoen, og flere av våre eierkommuner er tett befolket. Til tross for at NRBR helt siden mars har tatt mange forholdsregler, er det ikke overraskende at også vi blir påvirket av situasjonen rundt oss.

Konsekvenser for publikum

Publikum og samarbeidsparter vil merke innskjerpingen av tiltakene ved at vi ikke lenger tillater besøk på brannstasjonen, tilsyn vil ikke bli gjennomført, og alle eksterne møter og kurs må gjennomføres digitalt.

I tillegg innfører vi blant annet:

  • Skarpere fysisk skille mellom operative mannskaper og andre avdelinger i NRBR
  • Hjemmekontor for aktuelle arbeidsoppgaver
  • Forsterket renhold.
  • Kun 1 person tillates i tjenestebiler for dagtidsansatte.

Viktig å skjerme operativ avdeling

Vi ønsker å ivareta alle våre ansatte ved å begrense omfanget av fysisk kontakt. Men det er spesielt viktig for oss å skjerme de operative mannskapene for smitte. Som brannvesen er vi sårbare hvis mange av våre brannkonstabler skulle bli syke eller sitte i karantene samtidig.

Rød fase vil gjelde fra og med i dag 26. oktober i minst 10 dager hvis vi ikke får ytterligere smittetilfeller påvist.