Romerike 110-sentral flytter

Romerike 110-sentral og Alarmsentral Brann Øst (ABØ) går sammen i den nye Øst 110-sentral i Ski 11.april 2018. Den nye 110-sentralen skal dekke Romerike, Follo og Østfold, og blir samlokalisert med politiets operasjonssentral i Øst politidistrikt i Ski. Vi etablerer nytt alarmmottak, og skal flytte kundedatabasene fra Romerike og ABØ. I perioden fra 4.april til 12. april henstiller vi om det ikke planlegges idriftsettelse av nye alarmer og konverteringer i Romerike eller ABØ sitt distrikt.