Røykvarslerdagen 1. desember

I forbindelse med Røykvarslerdagen 1. desember, kan du treffe oss på Mosenteret i Nittedal, Skedsmosenter i Lillestrøm kommune og på rådhuset på Bjørkelangen. Vi er tilstede cirka kl. 10-14 og svarer på spørsmål og deler ut gratis batteri til røykvarslerne.

I følge en undersøkelse fra Prognosesenteret finnes det i gjennomsnitt 3,5 røykvarslere per bolig og 2,5 røykvarslere per fritidsbolig. Til sammen er det cirka 10 millioner røykvarslere i norske hjem.

På tide å bytte ut røykvarslerne dine?

Røykvarslere bør byttes ut etter 8-10 år. Har du sjekket hvor gamle dine røykvarslere er? Test røykvarslerne og bytt batteri på Røykvarslerdagen 1. desember.

Elektronikken i røykvarslere forringes over tid. I tillegg kan evnen til å detektere røyk bli redusert som følge av at støv og smuss samler seg opp i løpet av årene.

Røykvarslere bør normalt byttes ut etter at du har brukt dem i 8-10 år. Du bør derfor sjekke hvor gamle røykvarslerne dine er og vurdere om det er på tide å bytte dem ut. Produksjonsdatoen finner du på baksiden av røykvarsleren.

 

Slik setter du inn batteriene på riktig måte:

 • velg riktig batteritype til røykvarsleren
 • velg riktig polarisering. Det vil si velg: pol som er merket + til kontakt som er merket + på røykvarsleren og det samme for pol som er merket med -.
 • Sørg for at polene på batteriene er godt presset inn i kontakten på røykvarsleren.

Når du har byttet ut røykvarsler eller skiftet batteri, må du teste røykvarslerens testknapp, slik at du vet at den virker.

Dette gjør du etter at du har byttet batteriene:

 • Teip over begge polene på batteriene før du lagrer eller leverer dem på gjenvinningsstasjonen.
 • Bruk beholder av ubrennbart materiale til å samle brukte batterier.
 • Ikke kast batterier i restavfallet – de er en brannrisiko også i avfallsbeholderen.
 • Lever inn batterier regelmessig så du unngår å ha store mengder brukte batterier lagret hjemme.
 • Lever batterier gratis på gjenvinningsstasjonen.

Koble røykvarslerne sammen

Alle boliger skal ha røykvarslere eller brannalarmanlegg og du må ha minst én varsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket.

Røykvarslere bør testes jevnlig og hver gang du har vært bortreist over lengre tid. Det er også en fordel å støvsuge den jevnlig. Det øker varslerens levetid.

Du bør koble røykvarslerne sammen, slik at alle varslerne piper samtidig ved brann. Dette kan gi deg verdifull tid til å evakuere, for eksempel hvis en brann starter i kjelleren og du sover i andre etasje. Det kan være med på å redde liv.

 

Ta med barna

Mange tenker at branner ikke kan skje skje i eget hjem, men det kan brenne hjemme hos alle. Man må være sin egen brannsjef og forebygge branner gjennom brannvern og opplæring. Det er en fin aktivitet i desember kan være å ta med hele familien på leting etter gode rømningsveier, sjekke røykvarslere og kontrollere brannslukkeren.

Riktig plassering av røykvarsleren:

 • Røykvarslere skal monteres på høyeste punkt i taket og minst en halv meter fra veggen.
 • Ha minst en røykvarsler i hver etasje.
 • I boliger med flere etasjer bør du plassere røykvarslere i nærheten av trappene, slik at lyden fra alarmen bærer lettere gjennom etasjene.
 • Du bør minst ha en røykvarsler per 60 kvadratmeter.
 • Avstanden mellom to røykvarslere bør ikke være større enn 12 meter.

 

Røykvarslerdagen 1. desember er et samarbeid mellom brann- og feiervesenet, Det lokale eltilsyn, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norsk brannvernforening og Gjensidige.