Sankthansbål i våre kommuner

De fleste som har søkt innen fristen og fått godkjenning til sankthansbål av oss, har anledning til å tenne bål. Men brannvesenet har ikke vurdert brannsikkerheten ved hvert enkelt bål, og det er den som står som søker som er helt og holdent ansvarlig. Der hvor vi mener bålene er for nær skog og mark og det derfor er åpenbart uforsvarlig å tenne bål, får sin tillatelse trukket tilbake. Disse ble ringt opp fredag morgen.

Det er sankthans til helgen og mange lurer nok på om det blir sankthansbål i vårt område. Selv om det har regnet en del i det siste, er det fortsatt tørt. Mye vind har også bidratt til å tørke opp det lille regnet som har falt.

Likevel har de fleste som har søkt innen fristen og fått godkjenning til sankthansbål av oss, anledning til å tenne bål. Men brannvesenet har ikke vurdert brannsikkerheten ved hvert enkelt bål, og det er den som står som søker som er helt og holdent ansvarlig. Der hvor vi mener bålene er for nær skog og mark og det derfor er åpenbart uforsvarlig å tenne bål, får sin tillatelse trukket tilbake. Disse ble ringt opp fredag morgen.

Private og offentlige sankthansbål som det er søkt/meldt om og som har fått vår tillatelse til bålbrenning lørdag 23. juni, er:

Nittedal:

 • Gaustadgata, Måsan

Fet:*

 • Fetsund Lenser
 • Furu ved Monsrudvika
 • Søndre Hunes i Fet

Skedsmo:

 • Kirkeveien, Kjeller

Rælingen:

 • Nes gård, Nordby
 • Jahr gård, Nordby
 • Nylandsveien, Fjerdingby
 • Strandvegen, ved Nitelva
 • Torva Friluftsområde ved Øyern

Sørum*:

 • Vølnerberg skole / Velforening
 • Frogner Vel

Lørenskog

 • Akershusmuseet, Skårer gård
 • Nordre Hammer gård

Aurskog-Høland*

 • Fossheim Leirsted
 • Vaskeberget, Hemnes

*I disse kommunene er det kommunen selv som står for behandlingen av søknaden og eventuell tillatelse/avslag. Bålene er bare meldt om til brannvesenet.

Det er ikke anledning til å tenne bål som det ikke er søkt/meldt om til oss innen fristen. Vi minner også om at det mellom 15. april og 15. september hvert år i hele landet er forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen. Dette inkluderer bruk av engangsgriller og andre grillinnretninger. Men du kan bruke faste grill- og bålplasser til grilling. Les mer om det generelle bålforbudet her!

Uansett om du har søkt og fått tillatelse til sankthansbål eller om du planlegger å tilberede pølser på en av kommunens faste bålplasser, må du være klar over at du er ansvarlig dersom det begynner å brenne. Er du i tvil om det du gjør er riktig, så lar du være.

På de plassene hvor det er søkt om sankthansbål, må den ansvarlige søker:

 • være myndig og holde seg edru under brenningen
 • ha tillatelse fra grunneier
 • ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • følge med på http://www.yr.no/spesialvarsel/skogbrannfare.html, og eventuelt kontakte brannvesenet ved spørsmål
 • ha ansvaret for brannsikkerheten
 • være  ansvarlig for eventuelle skader som følge av brenningen
 • sørge for at bålet ikke er større enn at den ansvarlige har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig i tilstrekkelig mengde
 • sørge for at det kun brennes rent trevirke. Dette innebærer blant annet at behandlet trevirke, plast, bygningsmaterialer og annen søppel IKKE blir brent.
 • sørge for at bålet er i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Ikke forlate bålplassen før bålet er helt slokket.