Har du evnen til å lede og motivere? Vi ønsker en engasjert og tilgjengelig seksjonsleder.

Vi søker etter en synlig leder som henter ut det beste i våre 22 ansatte på seksjon for feiing og service. Vi ønsker en engasjert og tilgjengelig leder som kan samle seksjonen mot et felles mål.

Målet er å yte den beste servicen for våre nesten 200.000 innbyggere. Seksjonen er en betydelig ressurs i brann- og redningsvesenet der primæroppgaven er brannsikkerhet i hjemmet. De ansatte har fokus på informasjonsarbeid, feiing av piper og ildsteder, boligtilsyn og annet forebyggende arbeid. Seksjonen er sidestilt med seksjon for informasjon og personsikkerhet, og seksjon for tilsyn og næringssikkerhet. Tilsammen utgjør disse tre seksjonene forebyggende avdeling. Som seksjonsleder er du en del av avdelingens ledergruppe og vil få være med å styre hvordan vi møter fremtiden. Hos oss vil du finne et godt arbeidsmiljø, sterkt fagmiljø og stort engasjement.

Arbeidsoppgaver

 • Lede, motivere og utvikle de ansatte
 • Personalansvar
 • Medvirke i budsjettarbeid, attestere seksjonens utgifter og sørge for korrekt lønn
 • Ansvar for å orientere/videreformidle, og følge opp de beslutninger, resultatmål, planer og prioriteringer som gjøres i seksjonen, avdelingen eller ledergruppen
 • Sørge for at seksjonen har fokus på HMS
 • Ansvar for at handlingsplaner innen de ulike arbeidsområdene utarbeides og etterleves
 • Legge til rette for samarbeid på tvers av avdelinger/seksjoner
 • Eventuelt andre oppgaver brann- og redningssjefen pålegger

Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner som vil bli vektlagt:

 • Utdannelse innen ledelse
 • Erfaring fra stilling med personalansvar
 • Personlige egenskaper

Vi ønsker en engasjert, synlig og tilgjengelig leder som kan motivere og samle seksjonen mot et felles mål. Personen må ha evne til å tenke kritisk og være en pådriver for utvikling og nytenkning. For å være dette må du:

 • ha et godt helhetsblikk
 • ha gode evner til kommunikasjon og relasjonsbygging
 • være resultatorientert, strukturert og ha god beslutnings- /gjennomføringsevne
 • ha god evne til å motivere og utvikle medarbeidere
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode personlige og faglige utviklingsmuligheter.
 • Hyggelig og inkluderende arbeidsmiljø med god takhøyde.
 • Pensjonsordning i KLP.
 • Fleksibel arbeidstid og avspaseringsordning.
 • Mulighet for hjemmekontor.
 • Mulighet for trening i arbeidstiden, god tilgang på treningsrom.
 • Lønn etter avtale.

Les mer og søk her!

Søknadsfrist: 01. oktober 2020

Arbeidssted: Sykehusveien 10, 1474 Lørenskog

Om oss:

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR) er Norges sjette største brannvesen og dekker Lillestrøm, Rælingen, Lørenskog, Nittedal og Aurskog-Høland kommune.

NRBR jobber for å sikre regionens trygghet gjennom framtidsrettet kompetanse og profesjonelle tjenester.

Arbeidsplassene i NRBR skal preges av mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile regionens befolkning. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss, uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Kvinner oppfordres til å søke stillinger i operativ avdeling. Menn oppfordres til å søke stillinger i stab. NRBR legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene dersom det er behov for det.

Annet

Vi benytter oss av Semac bakgrunnssjekk i våre rekrutteringsprosesser. Plettfri vandel må kunne fremlegges før ansettelse. I følge offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontaktinformasjon:

Tor-Åsmund Hovda

avdelingssjef

99128808

tor-asmund.hovda@nrbr.no