Selkirk stålpipe årsak til boligbrann

Tidligere i år ble en bolig i Nittedal kommune totalskadd av brann. Årsaken til brannen var svikt i isolasjonen rundt stålpipa. Vi anbefaler huseiere å bytte ut pipa hvis de har Selkirk stålpipe.

Tidligere i år ble en bolig i Nittedal kommune totalskadd av brann. Politiet er nå ferdige med sin etterforskning og konkluderer med at årsaken til brannen var svikt i isolasjonen rundt stålpipa. Isolasjonen hadde sunket sammen og strålevarmen fra pipa i etasjeskillet opp mot loftet antente bygget. NRBR følger opp alle bygningsbranner i vårt distrikt ut fra et forebyggende og beredskapsmessig perspektiv. I denne saken har vi også bistått politiet med fagkunnskap i etterforskningen.

Pipa i boligen var en Selkirk stålpipe oppført på 1980-tallet. Det er ikke første gang en slik pipe har hatt svikt i isolasjonen og forårsaket boligbrann i NRBRs distrikt.  Vi har tidligere anbefalt bytting av denne type piper: https://dinside.dagbladet.no/bolig/advarer-mot-stalpipe-fra-jotul/70719934

DETTE ANBEFALER VI HUSEIERE Å GJØRE:

Det er nærmest umulig for brannvesenet til å kontrollere om det er en slik type feil ved en pipe uten å demontere og ødelegge deler av pipa. Derfor anbefaler NRBR alle som har Selkirk stålpipe å bytte denne ut.

Hvordan kan du vite om du har en Selkirk stålpipe?

  • Selkirk gikk konkurs i 1999. Stålpiper anskaffet etter dette er altså av et annet merke.
  • Montering av piper er søknadspliktig og kommunen bør ha oversikt.
  • Er du tilknyttet et borettslag eller et sameie, kan disse ha en oversikt

Problemet gjelder ikke alle stålpiper og svikten i isolasjonen vil også være avhengig av beboerens fyringsmønster. Men ingen stålpiper varer evig og brannvesenet anbefaler huseiere å vurdere å bytte ut gamle stålpiper.

Saken ble omtalt i Varingen i går: https://www.varingen.no/har-funnet-arsak-til-brannen-i-ostliveien-har-du-ei-slik-pipe-sa-bytt-den-ut/s/5-92-234080.