Sensommerhilsen fra brann- og redningssjef Arne Stadheim

I sin augusthilsen skriver Arne Stadheim blant annet om at vi nettopp har levert fra oss vår innstilling til budsjett og økonomiplan, at kommunestyret i Gjerdrum har besluttet å utrede muligheten for å søke medlemskap i brannsamarbeidet vårt og siste nytt om rens og vask av utrykningstøy.

30. august 2021

Vel overstått ferie! Jeg har mange minner om sommerferie i Norge. Som vestlending knyttes de fleste av disse minnene seg til somre preget av mye regn og vind. Kontrasten blir derfor desto større når vi får en sommer av det kaliberet vi opplevde i år. Strålende sol fra morgen til kveld. Da er det ikke mange steder som slår Vestlandet (rent objektivt fra hjertet).

ØKONOMIPLAN

Den fine sommeren avløses av en travel og morsom høst, selv om det er usikkerhet rundt hva smitteøkningen vi nå ser vil bety. Vi har nettopp levert fra oss vår innstilling til budsjett og økonomiplan for årene 2022-25. Denne preges av det samme som den har gjort de seneste årene, nemlig kompetanse, utholdenhet og kvalitet. Det er et budsjett som gjør oss bedre i stand til å løse samfunnsoppdraget, i tråd med de forventninger som stilles til oss som arbeidsgiver og ikke minst til oss som trygghetsleverandør. I Samfunnssikkerhetsmeldingen fra 2020 beskrives brann- og redningsetaten som «kommunens viktigste beredskapsaktør». Denne formuleringen tar vi på det høyeste alvor, og dette er det førende gjennomgående prinsippet i vårt budsjettdokument.

GJERDRUM

Nylig besluttet kommunestyret i Gjerdrum å utrede muligheten for å søke medlemskap i brannsamarbeidet vårt. Vi mener det er et fornuftig vedtak, som også føyer seg inn i rekkene av en del andre samarbeidsfelt Gjerdrum allerede har etablert med kommunene på Nedre Romerike. Når det er sagt mener vi også at dette er en riktig beslutning ut fra et faglig ståsted, særlig når man tar hensyn til vår lokasjon på Skedsmokorset. Nettopp fordi Skedsmo brannstasjon har kortest utrykningstid til Gjerdrum, har de siden 2013 hatt avtale med oss om førsteinnsats i kommunen. Vi er glad for de grepene Gjerdrum har gjort, og vi har i vår innstilling til styret beskrevet de mulighetene og fordeler en slik inntreden medfører. NRBR eies i dag av kommunene Lillestrøm, Lørenskog, Nittedal, Rælingen og Aurskog-Høland.

STYRKNING AV OPERATIV AVDELING

Det er nå tre års siden jeg tiltrådte stillingen som leder for NRBR. Det er naturlig at et skifte av ledelse også medfører en del endrede prioriteringer og fokusområder. I tillegg til en betydelig styrkning av operativ avdelings utholdenhet, har vi nylig ansatt en tjenesteplanlegger og en operativ stabssjef. Disse to funksjonene er nøkkelfaktorer for kvalitet og forutsigbarhet. Endelig kan vi fastslå at organisasjonskartet er komplett. Dette er jeg svært tilfreds med, og grep jeg mener er av avgjørende betydning for en god beredskap og håndteringsevne.

RENS OG VASK AV UTRYKNINGSTØY

Avslutningsvis ønsker jeg å si noe om et tema som er viet mye oppmerksomhet den seneste tiden: rens og vask av utrykningstøy. Det foreligger forskningsrapporter som beskriver helsefaren ved arbeid med sot og røyk. Helseskadelige stoffer smitter over fra utrykningstøy til hud, og videre inn i blodbanen. Rens av tøy er av denne grunn avgjørende, for å hindre at medarbeiderne våre blir unødig eksponert for disse skadelige stoffene. Vi tegnet derfor nylig en kontrakt med en ekstern leverandør, som håndterer rens av alt av utrykningstøy. Så vidt vi kjenner til er dette pionerarbeid i Norge, og løsningen mener vi sikrer den mest tidsriktige renseløsningen på markedet. Vi tar arbeidsgiveransvaret vårt på alvor, fordi våre medarbeider fortjener det aller beste.

 

Med vennlig hilsen

Arne Stadheim
brann- og redningssjef