Skjema for søknad om gebyrfritak for feiing og tilsyn

Søknad om gebyrfritak for feiing og tilsyn - boliger og fritidsboliger

  • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
    Hensikt: Frita eier av fyringsanlegg gebyr for feiing og tilsyn, i tilfeller hvor fyringsanlegget ikke er i bruk. Utførelse: Forutsetningen for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk. Brann- og redningsvesenet kan likevel føre tilsyn med fyringsanlegg ved behov. Det er eier av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette brann- og redningsvesenet skriftlig om at fyringsanlegget ikke er i bruk. Det er eier eller brukers plikt å informere brann- og redningsvesenet hvis fyringsanlegget blir tatt i bruk. Etter å ha mottatt utfylt skjema fra eier, vil brann- og redningsvesenet registrere dette og gi melding til kommunen om gebyrfritaket. Gebyret er knyttet til tilgjengelige pipeløp per boenhet. Definisjoner: Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varmen produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykløp og eventuelt matesystem for brensel. Røykløp: Transport kanal av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft. En skorstein kan ha flere røykløp.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.