Skjema for søknad om gebyrfritak for feiing og tilsyn

Søknad om gebyrfritak for feiing og tilsyn

    Hensikt: Frita eier av fyringsanlegg gebyr for feiing og tilsyn, i tilfeller hvor fyringsanlegget ikke er i bruk. Utførelse: Forutsetningen for gebyrfritak er at fyringsanlegget ikke er i bruk. Feierseksjonen kan føre tilsyn for å kontrollere at fyringsanlegget ikke er i bruk. Det er eier eller bruker av fyringsanlegget som har ansvaret for å underrette feierseksjonen skriftlig om: • At fyringsanlegget ikke er i bruk. • At det ønskes fritak for feiing. Det er likeledes eier eller brukers plikt å informere feierseksjonen når fyringsanlegget igjen blir tatt i bruk. Etter å ha mottatt utfylt skjema fra eier eller bruker, vil feierseksjonen registrere dette og gi melding til avgiftskontoret i kommunen om at behovet for feiing og tilsyn med fyringsanlegget har opphørt. Definisjoner: Fyringsanlegg: Ildsted, sentralvarmekjel eller varmluftsaggregat der varmen produseres ved forbrenning av fast, flytende eller gassformig brensel, inklusive røykløp og eventuelt matesystem for brensel. Røykløp: Transport kanal av røykgasser fra fyringsanleggets røykuttak til fri luft. En skorstein kan ha flere røykløp.