Søknad om ønske om brannvesenets tilstedeværelse på arrangement - vår 2023

Søknad om

Besøk av NRBR på arrangementer

Nedre Romerike brann- og redningsvesen får mange henvendelser om å stille på ulike arrangementer, fest- og markedsdager. For at våre besøk skal være rettferdig fordelt på våre 6 eierkommuner, for at vårt samfunnsoppdrag skal kunne gjennomføres og for at vi skal bruke våre tildelte ressurser riktig, har vi kun mulighet til å stille på enkelte, utvalgte arrangementer. 

For brannvesenets tilstedeværelse på ulike typer arrangementer som skal gjennomføres FØR 1. juli 2023, ønsker vi at arrangører søker om dette på dette skjemaet før 1. april 2023.

For arrangementer ETTER 1. juli, finner du riktig skjema her. 

Kommer det inn mange gode søknader, vil det bli rullert på arrangementene fra år til år.

Vær klar over at store arrangementer og arrangementer med økt risiko må meldes/søkes om på eget skjema.

For arrangementer før 1. juli, vil vi gi tilbakemelding innen 17. april. Det er NRBR som bestemmer om og hva vi har ressurser til å stille med og hva vi mener er formålstjenlig for vårt samfunnsoppdrag: Om dette er et besøk av Bjørnis, en forebyggende stand, besøk av brannbil og/eller besøk av minibrannbilen Pernille.

NRBR stiller ikke på arrangementer i barnehager, skoler eller bedrifter. Arrangementet må minst oppfylle minimumskravene under. Kryss av:

Om arrangementet
Adresse, sted og kommune hvor arrangementet skal gjennomføres.
Hvilken målgruppe retter arrangementet seg hovedsakelig til?
Antatt antall besøkende
Kontaktinformasjon for brannvesenet
Kontaktpersonens rolle/stilling i arrangementsplanleggingen:
En kopi sendes til denne adressen

En kopi av utfylt skjema sendes til denne e-postadressen:

Personvern

Personvern

For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering.