Brannalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier på Øvre Romerike

Se prisliste her.

Kontrakt/abonnementsavtale for brannalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier på Øvre Romerike

 • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
 • • 110-sentralen/NRBR/ØRB har intet ansvar for tekniske feil på alarmanlegget. Det er eiers ansvar at tekniske feil utbedres. • Kostnader for etablering av alarmsender påhviler abonnenten. • For heisalarmer krever brannvesenet at det monteres alarmsender fra Addsecure. Vi tar kun imot alarmer løst ut fra heisen og ikke automatiske testalarmer. • Oppdages det feil eller uregelmessigheter på alarmsender eller linjeoverføring er det abonnentens ansvar å følge opp dette. • NRBR /110-sentralen/ØRB forbeholder seg retten til å sette anlegget i ”avposisjon” (ikke overvåket) hvis det oppstår tekniske feil ved anlegget som ikke kan avstilles. I slike tilfeller varsler NRBR/110-sentralen/ØRB kontaktperson så snart som mulig. • Ansvarshavende må sørge for at overføringen til 110-sentralen kobles ut i den tid det er nødvendig, for å unngå unødige brannutrykninger som skyldes forhold abonnenten har kontroll over. Brannvesenet kan kreve at anlegget koples vekk fra 110-sentralen i en bestemt tid når anlegget gir gjentatte alarmer som ikke blir tilfredsstillende kontrollert/reparert. • NØKKELSAFE: • Ved overføring av alarmer som NRBR/ØRB skal rykke ut til krever NRBR/ØRB at det monteres nøkkelsafe som er FG godkjent. Installasjon av alarm fra nøkkelsafe bekostes av abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for å varsle NRBR/ØRB hvis det er nødvendig å skifte ut eller legge nye nøkler i nøkkelsafen. Dvs. at det er abonnentens ansvar at de til enhver tid riktige nøkler finnes i nøkkelsafen. Nøkkelsafen kan kun åpnes av NRBR/ØRB. • I boligsameiet/borettslag/næring må nøkler fremskaffes ved tilkobling av alarmanlegg. NRBR/ØRB står ikke ansvarlig og kan ikke bli belastet for skader påført dører/vinduer ved en utrykning. • Det anbefales at man inngår en serviceavtale på nøkkelsafen, for å sikre at brannvesenet har en forsvarlig tilgang til nøkkelsafen. • Anleggets ansvarshavende bør kontrollere overføringen ved å ta kontakt med 110-sentralen på telefon 64 91 31 00. • BRANNALARMANLEGG: For utførelse, drift, vedlikehold, kontroll og ettersyn av anlegget gjelder Melding HO-2/98 utgitt av Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. • SPRINKLERANLEGG: For utførelse, drift, vedlikehold, kontroll og ettersyn av anlegget gjelder Melding HO-1/99 utgitt av Statens bygningstekniske etat og Direktoratet for brann- og eksplosjonsvern. • • RUTINER VED UTLØST BRANNALARM: • Ved utløst brannalarm utalarmeres NRBR/ØRB umiddelbart. • Dersom det skulle være nødvendig med sikring av bygning i forbindelse med brann, vil oppgitt kontaktperson kontaktes. • Hoteller og institusjoner skal ringe 110-sentralen og bekrefte at alarmen er utløst. • KOSTNADER: Utgifter til anskaffelse, montering av alarmanlegg inklusive nøkkelsafe og overføringsenhet og overføring til 110-sentralen bekostes av abonnenten. • UNØDIGE UTRYKNINGER: Unødige utrykninger vil bli fakturert. Se prisliste øverst på siden. • OPPSIGELSE: Abonnementet kan sies opp av hver av partene med 3 måneders varsel, skriftlig. Egen oppsigelse sendes Addsecure som har linjeoverføringen fra bygget til 110-sentralen • MANGLENDE INNBETALING: Ved manglende innbetaling vil det bli sendt ut 1 purring og varsel om at alarmen settes i av-posisjon. "Av-posisjon" betyr at linjen ikke er overvåket.
 • For bygninger i kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Sørum, Rømskog og Aurskog-Høland, fyller du inn skjema som gjelder for Nedre Romerike
 • ÅRSAVGIFT: Se prisliste øverst på siden.
 • Ved utløst brannalarm varsler 110-sentralen nevnte vaktselskap. Dette for at vaktselskapet skal vite at brannvesenet kan utløse innbruddsalarmen ved innvendig kontroll av bygget.
 • Ved endring av telefonnummer på abonnent eller kontaktpersoner må dette, av sikkerhetsmessige grunner, meldes på våre hjemmesider www.nrbr.no under Skjema.
 • Dette blir sjekket av representant fra brannvesenet før idriftsettelse:

  Det vil bli sjekket at følgende punkter er på plass: • At vi blir møtt av av eier/ansvarlig • Gjennomgå sjekkliste - Orienteringsplan (nummerering av detektorer) - Plassering av nøkkelsafe/boks - Plassering av brannsentral skal være plassert ved hovedangrepsvei hvis ikke annet er avtalt med brannvesenet - Plassering av heisalarm der det er relevant - HMS-rutiner (samarbeidsavtaler mellom de ulike brukerne) - Branninstruks - Kontroll og serviceavtaler er inngått - Overføringstest - Avstillingsmuligheter i boenhet, eventuelt avstilling i fellesareal i samme etasje. - Boligdel og næringsdel er adskilt. - Parkeringskjeller skal ha egen inngang hvis dette ikke bryter med forutsetningen i prosjekteringen eller standard for alarmanlegg - Bygg med flere adresser må ha egen inngang per adresse - I bygg med flere boenheter må det være samsvar mellom merking av dør og alarmsentral. - Kunden skal ha oppført navn og telefonnummer på minst tre personer som kan kontaktes ved behov • Innhente nødvendig informasjon til bruk til innsatskort, der det er nødvendig. • Alarm idriftsettes IKKE før sjekkliste er godkjent.
 • Du vil motta en kopi av denne kontrakten på denne e-postadressen.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.