Brannalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier på Øvre Romerike

Se prisliste her.

Kontrakt/abonnementsavtale for brannalarm for næringsvirksomhet, borettslag og sameier på Øvre Romerike

 • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
 • • 110-sentralen/NRBR/ØRB har intet ansvar for tekniske feil på alarmanlegget. Det er eiers ansvar at tekniske feil utbedres. • Kostnader for etablering av alarmsender påhviler abonnenten. • Dersom det oppdages feil, kommer inn mange uønskede alarmer eller andre uregelmessigheter vil kontaktpersoner bli kontaktet. Det er kundens ansvar at feil rettes. Hvis feilen medfører unødig bruk av brannvesenets ressurser, forbeholder vi oss retten til å skru av overføringen. NØKKELSAFE: • Ved overføring av alarmer som NRBR/ØRB skal rykke ut til krever NRBR/ØRB at det monteres nøkkelsafe som er FG godkjent. Installasjon av alarm fra nøkkelsafe bekostes av abonnenten. Abonnenten er ansvarlig for å varsle NRBR/ØRB hvis det er nødvendig å skifte ut eller legge nye nøkler i nøkkelsafen. Dvs. at det er abonnentens ansvar at de til enhver tid riktige nøkler finnes i nøkkelsafen. Nøkkelsafen kan kun åpnes av NRBR/ØRB. • I boligsameiet/borettslag/næring må nøkler fremskaffes ved tilkobling av alarmanlegg. NRBR/ØRB står ikke ansvarlig og kan ikke bli belastet for skader påført dører/vinduer ved en utrykning. • Det anbefales at man inngår en serviceavtale på nøkkelsafen, for å sikre at brannvesenet har en forsvarlig tilgang til nøkkelsafen. • Anleggets ansvarshavende bør kontrollere overføringen ved å ta kontakt med 110-sentralen på telefon 64 91 31 00. • BRANN- OG SPRINKELALARMANLEGG: For utførelse, drift, vedlikehold, kontroll og ettersyn av anlegget gjelder regelverk for bygget. • RUTINER VED UTLØST BRANNALARM: • Ved utløst brannalarm utalarmeres NRBR/ØRB umiddelbart. • Kontaktperson blir kan bli varslet ved utrykning. • Hoteller og institusjoner skal ringe 110-sentralen og bekrefte at alarmen er utløst. • KOSTNADER: Utgifter til anskaffelse, montering av alarmanlegg inklusive nøkkelsafe og overføringsenhet og overføring til 110-sentralen bekostes av abonnenten. • UNØDIGE UTRYKNINGER: Vi belaster kunden ved unødige utrykninger. Se prisliste øverst på siden. • OPPSIGELSE: Abonnementet kan sies opp av hver av partene med 3 måneders varsel, skriftlig. Egen oppsigelse sendes Addsecure som har linjeoverføringen fra bygget til 110-sentralen. Etter avtaleopphør vil nøkler bli tilbakelevert og nøkkelsafe omstilt. • MANGLENDE INNBETALING: Ved manglende innbetaling vil det bli sendt ut 1 purring og varsel om at alarmen settes i av-posisjon. "Av-posisjon" betyr at linjen ikke er overvåket.
 • For bygninger i kommunene Lørenskog, Skedsmo, Rælingen, Nittedal, Sørum, Rømskog og Aurskog-Høland, fyller du inn skjema som gjelder for Nedre Romerike
 • ÅRSAVGIFT: Se prisliste øverst på siden.
 • Ved utløst brannalarm varsler 110-sentralen nevnte vaktselskap. Dette for at vaktselskapet skal vite at brannvesenet kan utløse innbruddsalarmen ved innvendig kontroll av bygget.
 • Ved endring av telefonnummer på abonnent eller kontaktpersoner må dette, av sikkerhetsmessige grunner, meldes på våre hjemmesider www.nrbr.no under Skjema.
 • Dette blir sjekket av representant fra brannvesenet før idriftsettelse:

  Det vil bli sjekket at følgende punkter er på plass: • At vi blir møtt av av eier/ansvarlig • Gjennomgå sjekkliste - Orienteringsplan (nummerering av detektorer) - Plassering av nøkkelsafe/boks - Plassering av brannsentral skal være plassert ved hovedangrepsvei hvis ikke annet er avtalt med brannvesenet - Plassering av heisalarm der det er relevant - HMS-rutiner (samarbeidsavtaler mellom de ulike brukerne) - Branninstruks - Kontroll og serviceavtaler er inngått - Overføringstest - Avstillingsmuligheter i boenhet, eventuelt avstilling i fellesareal i samme etasje. - Boligdel og næringsdel er adskilt. - Parkeringskjeller skal ha egen inngang hvis dette ikke bryter med forutsetningen i prosjekteringen eller standard for alarmanlegg - Bygg med flere adresser må ha egen inngang per adresse - I bygg med flere boenheter må det være samsvar mellom merking av dør og alarmsentral. - Kunden skal ha oppført navn og telefonnummer på minst tre personer som kan kontaktes ved behov • Innhente nødvendig informasjon til bruk til innsatskort, der det er nødvendig. • Alarm idriftsettes IKKE før sjekkliste er godkjent.
 • Du vil motta en kopi av denne kontrakten på denne e-postadressen.
 • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.