Abonnementsavtale – brannalarm

Brannalarmoverføring for næringsvirksomhet, borettslag og sameier på Romerike for Øvre Romerike brann og redning (ØRB) og Nedre Romerike brann- og red

  • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du er kjent med vår personvernerklæring og godtar denne. Du finner vår personvernerklæring ved å klikke her: NRBRs personvernerklaering. Opplysningene vil også bli delt med Øst 110-sentral. Kontakt dem for opplysninger om deres personvern på telefon 64913100. Ønsker du ikke å sende inn opplysningene via dette skjemaet, kan du ringe til oss på telefon 67 91 04 00 og be om å få det tilsendt på papir.
  • For å kunne sende inn skjemaet må du krysse av for at du godtar våre betingelser. Vennligst les igjennom våre betingelser før du fyller ut resten av skjemaet. Alarmoverføringen vil bli satt i drift når våre betingelser er oppfylt. Dette vil bli kontrollert under verifisering. Unødige utrykninger vil bli fakturert etter gjeldende prisliste. Les brannvesenets betingelser her: Betingelser og krav ved inngåelse av abonnementsavtale. Du finner gjeldende priser her: Prisliste. Vi anbefaler at du tar en utskrift av begge sider, da priser og betingelser endres.
  • Ved utløst brannalarm varsler Øst 110-sentral nevnte vaktselskap. Dette for at vaktselskapet skal vite at brannvesenet kan utløse innbruddsalarmen ved innvendig kontroll av bygget.
  • Ved endring av telefonnummer på abonnent eller kontaktpersoner må dette, av sikkerhetsmessige grunner, meldes på våre hjemmesider www.nrbr.no under "Skjema for oppdatering av kontaktpersoner ved alarmabonnement."
  • Du vil motta en kopi av abonnementsavtalen på denne e-postadressen når alle felter merket med * er fylt ut. Tilsendt kopi er en bekreftelse på at abonnementsavtalen om alarmtjenester er tegnet i henhold til overstående betingelser.
  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.